Eskom verskaf redes vir Onderbroke kragtoevoer

Sien onder Eskom se brief / Scroll down to see Eskom’s reply

Die Thabazimbi Sakekamer het gereageer op Eskom se finale besluit om voort te gaan met onderbroke kragvoorsiening aan die Thabazimbi Munisipaliteit as gevolg van ‘n agterstallige rekening van etlike miljoene wat die huidige DA beheerde koalisie munisipale raad van die vorige ANC beheerde raad geërf het.

Die kamer sê hulle neem kennis van die uiters teleurstellende en frustrerende besluit wat deur Eskom geneem is, en sê dat alhoewel Eskom se verklaring lui dat dit die finale waarskuwing is, sal hulle steeds daaraan werk om hulle van besluit te laat verander.

Besighede moet hulself maar voorberei op die onderbroke kragtoevoer van 5,5 ure per dag en jou bedryf daarvolgens aanpas of alternatiewe bronne van energie soos kragopwekkers bekom.

Die grootste probleem wat Thabazimbi as dorp in die gesig staar is die moontlikheid van beperkte watertoevoer na die dorp, ‘n onderwerp wat reeds hoog op die Thabazimbi belastingbetalers se agenda lê.
Hierdie vereniging is in samespreking met alle betrokke partye om dringend ‘n oplossing van hierdie probleem te vind.

Sakekamer het reeds vir sy lede ‘n memo gestuur waarin hulle uitspel watter aksies beplan of reeds uitgevoer word om ‘n ommekeer in Eskom se besluit mee te bring.

Een daarvan is om ‘n ontmoeting met ‘n afvaardiging van die nasionale departement van koöperatiewe bestuur en tradisionele sake, wat Thabazimbi hierdie komende week sal besoek, te reël. Verder sal hulle konsentreer op die volgende punte:

Om regsadvies in te win ten opsigte van wetsgehoorsame kragverbruikers wat steeds, en ook in die toekoms, gereeld hul kragrekening betaal, wat nou as gevolg van verskeie faktore, van hul kragvoorsiening afgesny gaan word.

Om lede heeltyd op hoogte te hou van die besluite wat geneem mag word gedurende die komende week, om hulle in staat te stel om beplanning hiervolgens te doen en aksie te neem.

Van belang is natuurlik om te sien of Eskom die krag van die drie wanbetalende munisipaliteite in die Oos-Kaap hierdie Dinsdag gaan afsny soos wat hulle aangekondig het? Die betrokke munisipaliteite is die Raymond Mhlaba, Walter Sisulu en Inxuba Yethemba Munisipaliteite waarvan die krag veronderstel was om reeds verlede week Woensdag onderbreek sou word omdat hulle nie daarin geslaag het om voldoende terugbetalings te doen ingevolge die ooreenkoms voorwaardes nie.

Daarby vind die Parlementêre debat oor Eskom eerskomende Dinsdag plaas.
Die vraag kan ook gevra word hoekom hierdie finale kennisgewing aan Thabazimbi gerig in teenstelling met verskeie uitsprake vanaf die nasionale regering dat geen munisipaliteit sonder krag gelaat sal word nie.

Hierby word die Sakekamer heeltyd op hoogte van sake gehou van stappe wat deur die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit geneem word in hul poging om hierdie afsnyding van krag te voorkom.

Volgens Jacques Blaauw, voorsitter van die Thabazimbi Sakekamer, sal lede op hoogte van sake gehou word soos inligting na hulle deurgevoer word.

Vir meer inligting kan Riana Bekker Vise-voorsitter by 072 671 9710 of e-pos thabazimbibc@gmail.com gekontak word.

Eskom Letter to Thabazimbi Business chamber response 15 Sept 2017-signed