Nuus vir die week

General Motors onttrek uit Suid-Afrika

General Motors het sy voorneme om hom uit die Suid-Afrikaanse mark te onttrek bekend gemaak en daarmee saam die besluit om die vervaardiging van die Chevrolet ligte nuts-bakkie te staak.
Ondersteuning van Chevrolet en Opel produkte sal voorgesit word terwyl Isuzu Motors, wat beoog om sy Afrika-belange asook sy eie agentskap netwerk uit te brei, General Motors se aanleg gekoop het.
Die Opel handelsmerk sal moontlik deur PSA, wat Peugeot en Citroen in Suid-Afrika bemark. oorgeneem word terwyl verkope van al die ander Chevrolet produkte, teen einde 2017 gestaak word.

General Motors to honor warranties and part requirements

General Motors executive vice president and president of General Motors International, Stefan Jacoby, said that GM determined that current and future investment in South Africa, would not provide General Motors the expected returns of other global investment opportunities.

The announcement to employees and unions was made this morning and General Motors will begin the formal consultation process with them immediately as well as the establishment support centres for employees.

GM South Africa will also work closely with affected dealers on a robust transition plan to ensure that all warranties and service agreements as well as ongoing service and part requirements for all vehicles to be honored.

General Motors sal waarborge en onderdele beskikbaarheid nakom

Die uitvoerende visepresident en president van General Motors Internasionaal, Stefan Jacoby sê dat General Motors bevind het dat die huidige en toekomstige investering in Suid-Afrika, die dieselfde verwagte opbrengste op beleggings sal lewer as dit wat ander globale geleenthede kan lewer nie.

Die aankondiging van General Motors se onttrekking uit Suid-Afrika is vanoggend aan alle werkers en vakbonde oorgedra asook die onderneming van General Motors dat hulle onmiddellik met ‘n konsulterende proses begin deur die daarstelling van ondersteunende sentra vir werknemers.

GM sal ook in nou verband met die talle agentskappe aan oordrag-planne werk om te verseker dat alle waarborge en diens-ooreenkomste sowel as voortdurende dienslewering en onderdele vereistes nagekom word.

Suspect arrested after selfie

19 Mei OR Diefstal LamborghininA suspect was arrested at his luxury Blue Valley Estate home in Centurion near Pretoria just hours after he posted pictures of himself and friends on social media with his new wheels.

On March 7 a gang of 13 men made off with an estimated R200-million in foreign currency which was being flown out of the country.

Source: Times Live.

No land claiming for Brazilian indigenous people

A powerful farming lobby in Brazil recommends the dismantling of the country’s indigenous rights agency, Funai, and that about 80 of its officials should be prosecuted for backing illegal lands claims by indigenous groups.

This reform would leave indigenous tribes unprotected as farmers try to move further into the Amazon rainforest.

Clashes between farmers and indigenous people have been reported, of whom more than 800-thousand people from different tribes live in Brazil, making up about one-percent of the population.

 

Teenkanting teen grondeise van inheemse bevolking in Brazilië

‘n Sterk drukgroep in Brazilië se landbou-sektor het aanbevelings gedoen dat die land se inheemse regte-agentskap, Funai, ontbind moet word en dat sowat 80 van hul werknemers vervolg moet word vir hul ondersteuning van beweerde onwettige grondeise deur die inheemse bevolking.

Hierdie hervormings sal die inheemse bevolking totaal aan die lot van die boere oorlaat in hule strewe om hul boerdery in die Amasone se reënwoud uit te brei.

Botsings het reeds voorgekom tussen boere en die inheemse bevolking wat sowat 800-duisend mense in verskillende stamme teenwoordig en slegs sowat een-persent van die totale bevolking uitmaak.

Minister Lynne Brown het gelieg oor kontrakte

Volgens die amaBhungane vir ondersoekende joernalisme, het die minister van openbare werke Lynne Brown vir die Parlement gelieg in Desember toe sy ontken het dat Eskom enige kontrakte met Trillian Capital, ‘n finansiële dienste-maatskappy wat deur die Guptas besit word in assosiasie met Essa, gesluit het.

Binne dae na Browns se verklaring het Trillian Capital Eskom ‘n faktuur ten bedrae van 153-miljoen rand, buiten ‘n vroeër faktuur ten bedrae van 266-miljoen rand wat deur dieselfde firma ook teen Eskom uitgereik is.

Druk is besig om teen die minister op te bou sedert die heraanstelling van Brian Molefe as hoof uitvoerende bestuurder van Eskom, aangesien sy volgens berigte uit Luthuli Huis gevra is om vir Molefe uit sy pos te verwyder of om die Eskom raad onder voorsitterskap van Ben Ngubane te ontbind.

Minister Lynne Brown lied about contracts

According to the amaBhungane Centre for investigative journalism, the public enterprise minister, Lynne Brown, lied to parliament in December when she was asked if Eskom signed any contract with Trillian Capital, a financial services company owned by Gupta assosiate Essa.

Within days of Brown’s statement, Trillian invoiced Eskom 153-million rand, aside from the 266-million rand invoiced earlier to Eskom by the same company.

Pressure has been mounting up on minister Lynne Brown since the reinstatement of Brian Molefe into Eskom as chief executive, as Luthuli House she was reportedly asked either to remove Molefe or dissolve the board chaired by Ben Ngubane.

 

R260 miljoen begroot vir raadslede wat hul poste verloor het

Die minister van koöperatiewe en tradisionele aangeleenthede, Des van Rooyen, reik die gou handdruk in die vorm van R260 miljoen uit na verskeie voormalige munisipale raadslede wat nie tydens die afgelope munisipale verkiesings die paal kon haal om weer herkies te word nie.

Hierdie aankondiging is Donderdag 18 Mei gedurende ‘n media inligtingsessie gedoen. Tydens die sessie het hy genoem dat alle publieke amptelike hierdie betaling ontvang.

Hy het ook genoem dat met die nuwe raadslede wat gekies is, het sowat 5 000 raadslede hul posisies verloor, wat beteken dat die meerderheid van hierdie raadslede kwalifiseer vir die gratifikasie van die begrote R260 miljoen.

Op ‘n vraag hoe hy hierdie betalings kan regverdig met die heersende armoede en die talle munisipaliteite wat finansieel sukkel om te oorleef, het Van Rooyen gesê dat siviele uitvoerende amptenare minder betaal word as staatsdiensamptenare en dat alle siviele amptenary hierdie gratifikasie, soos goedgekeur deur die betalings-kommissie, ontvang.

Die kommissie vir vergoeding se nuutste salarisvlakke vir ampsdraers, soos gepubliseer in die amptelike gazette vir 11 November 2016 het bepaal dat burgemeesters R1,24 miljoen, munisipale speakers R1 miljoen, uitvoerende komitee-lede, voorsitters van sub-komitees en munisipale swepe R940 680 en raadslede R540 031, verdien.

 

Na jare pluk VF Plus vrugte van ondersoek teen vakansieklub-bedryf

ʼn Groot oorwinning vir die VF Plus. Dit is hoe Anton Alberts, die VF Plus se voorsitter en parlementêre woordvoerder oor handel en nywerheid, se aankondiging van die Nasionale Verbruikerskommissie beskryf dat ʼn landwye ondersoek nou formeel gedoen gaan word na ongerymdhede in die vakansieklub-bedryf.

Volgens Alberts het die VF Plus die saak oor jare deurlopend en met groot ywer namens alle vakansieklublede gedryf en het nooit moed opgegee nie, selfs nie in tye toe dit gelyk het of daar niks van die ondersoek gaan kom nie.

Alberts self het die aangeleentheid na parlementêre vlak geneem en het daarin geslaag om die parlementêre portefeuljekomitee oor handel en nywerheid te oortuig om daaraan aandag te skenk. Op hierdie wyse is die saak eindelik verwys na die Nasionale Verbruikerskommissie.

Nou is dié uitgerekte stryd eindelik beloon met die aankondiging van die kommissaris van die kommissie dat ʼn paneel aangestel is wat ʼn landwye ondersoek gaan doen waaraan almal wat daardeur geraak word, kan deelneem.

“Die VF Plus is verheug dat hierdie punt eindelik bereik is, en moedig die publiek aan om deel te neem sodat gebreke en ongerymdhede in die bedryf reggestel kan word.

“Dit is ook belangrik dat mense wat daardeur geraak word, hul klagtes formeel by die kommissie aanmeld om te verhinder dat regstappe teen hulle ingestel word oor agterstallige geld en heffings. Op die oomblik word mense werklik geteister met regsaksies en skuldinvorderaars.

“Dit kan gedoen word deur Neels Hattingh van die VF Plus te skakel by 012-772-4410, of aan hom ʼn epos te stuur by neels@vfplus.org.za .

“Die VF Plus ondersoek tans, in samewerking met die Verbruikerskommissie, die moontlikheid om ʼn deur ʼn hofaansoek of met ingryping van die verbruikerstribunaal alle bestaande kontrakte ongeldig te laat verklaar terwyl die huidige ondersoek aan die gang is.

“Verdere goeie nuus is dat ʼn tydsraamwerk van ses maande aan die ondersoek gekoppel is wat beteken dit gaan nie ʼn uitgerekte proses wees nie,” sê Alberts.