Landbou in staat om ekonomie te verbeter

Obaro het hul Loskop Prestigedag op 16 Februarie 2017 te Raasblaar gehou waartydens sprekers soos Theo Venter en Dawie Roodt, kwessies wat landbou tans in die gesig staar, bespreek het.

Boerwees was nog nooit ’n beroep wat ongeskaaf deur politieke, ekonomiese en sosiale kwessies gelaat word nie. Op internasionale vlak, affekteer handelsooreenkomste tussen lande, invoer en uitvoerregulasies, radikale groepe en presidensiële verkiessings, soos byvoorbeeld die “Trump Effect”, boere net so veel soos die weerpatrone.

Dit is belangrik vir boere om op hoogte van tendense te bly, sodat hulle kan aanpas by die voortdurend veranderende landbou klimaat. Dit is juis om hierdie rede dat boere daaruit baat om dae soos die Obaro Loskop Prestigedag by te woon, waar sprekers en kenners van verskeie oorde die nuutste aangeleenthede bespreek.

Theo Venter, Politieke en Beleidspesialis van die Noordwes-Universiteit, was een van die sprekers tydens die Obaro Loskop Prestigedag. Hy het die globale politieke en ekonomiese tendense bespreek en dit na die Suid-Afrikaans politieke klimaat deurgetrek. In sy toespraak het hy aangedui dat politieke en beleidsonsekerheid in 2017 sal verhoog as gevolg van nasionale leierskap wedywering en dat landbouprodusente die politieke “geraas” van die werklike betekenisvolle gebeure sal moet begin onderskei. Theo het egter goeie vooruitsigte vir landbou op ekonomiese vlak en is van mening dat met die goeie reënjaar, landbou die ekonomie in 2017 kan aanhelp om met meer as 1% te groei.

“Rentekoerse sal vir lank laag bly en hierdie is die ideale tyd om bates aan te koop en deur banke te finansier. Natuurlik op die voorwaarde dat die somme sin maak, dus verskans jy jouself in ’n mate deur die bank as “vennoot” in jou besigheid te kry,” sê Dawie Roodt, Hoof-ekonoom van die Efficient Groep.

Ander sprekers wat die Obaro Loskop Prestigedag toegespreek het, was Ben Bamberger van die Obaro Claas-agentskap, Nic Bronkhorst, Besturende Direkteur van Obaro Groep, en Eben Pienaar, Voorsitter van Obaro Groep en SA Besproeiings Korporasie (SABK).

“Obaro stap saam met die boer elke oggend deur die plaashek, wat beteken dat die boer se bekommernisse ook Obaro se bekommernisse is. Meeste van die kwessies wat vandag bespreek is, is nie nuut tot landbou nie. Dit is nou bloot die tyd dat landbou in geheel moet saamspan en hulpbronne inspan om met oplossings vorendag te kom,” sê Nic Bronkhorst, Besturende Direkteur van die Obaro Groep.

Op die foto heel bo is van links: Theo Venter, Eben Pienaar, Dawie Roodt en Nic Bronkhorst tydens die Obaro Loskop Prestigedag te Raasblaar.