Koedoeskop-boere betrag skade na vloed

Meer oorstromings, soos die Krokodilrivier sy pad na die Limpopo vind, kom al langs hierdie roete plaas en verskeie laagwaterbrûe is steeds onbegaanbaar.

Water het by die brug oor die rivier op die Thabazimbi-Rustenburgpad, tussen die Brits en Setaria aansluiting, uit sy walle geklim en was dit net een massa water tussen dié twee paaie. In ’n stadium het die water oor die Setaria pad, net voor die aansluiting by die Thabazimbi-Rustenburg-pad gevloei. Die water was nie te diep nie en verkeer kon stadig daardeur beweeg. Die brug op die Thabazimbi-Rustenburg-pad was nooit onder water nie.

Netso het dit ook water wat in die Rooikuilspruit, wat deur Thabazimbi en die gholfbaan loop, teruggedruk en was die Thabazimbi Gholfbaan teen Vrydag byna heeltemal onder water.

Groot skade is aangerig, en met die onttrekking van Kumba bevind die klub hom in die benarde posisie om fondse te bekom vir die nodige herstelwerk. Skadebepaling kan eers gedoen word sodra die vloedwater heeltemal gesak het.

Teen Saterdagoggend het die vloedvlak by Koedoeskop vinnig begin daal. Verder stroomaf het dit steeds met sy vernietigingswerk voortgegaan. Eers was dit die gholfbaan en toe die landerye by Silent Valley, Kromdraai en Makoppa waar die rivier oor sy walle gestoot het.

Die vloedwater het ook veroorsaak dat water, wat in Bierspruit vanaf Swartklip afkomstig was, by sy aansluiting met die Krokodilrivier nie in die rivier kon invloei nie en het die water al hoe verder verby Rooidam terug in die spruit langs die Rustenburgpad begin opdam.

Makoppa-boere besproei uit boorgate en baie van die lande is in die laagliggende gedeeltes langs die rivier. Hierdie lande is almal deur vloedwater oorstroom.

Na die verwoestende hael- en windstorms wat die Makoppa gebied bietjie meer as ’n jaar gelede getref en veral rissie-oeste vernietig het, is die vloedwater nou met die oeste op dieselfde lande weg.

Die vloed behoort seker teen die begin van die week die Groot Maricoriveir te bereik wat ook vir ’n tyd lank in vloed was. Hiervandaan vorm die twee riviere die Limpopo. Met die twee riviere in vloed behoort die Limpopo se water sterk te loop.

Tot dusver is daar geen berigte aangaande brûe wat weggespoel of geboue wat deur die stormwater meugesleur is nie.

Ghofbaan-foto’s verskaf deur Jan van Graan.

Lugfoto’s verskaf deur Khan de Jager van Jager Aviation

Moenie sukkel om vloedfoto’s op Facebook te soek nie – Stuur dit direk aan kwevoel@kwevoel.co.za en ons plaas alles op ons tuisblad