Tyd om in te skryf vir die Marakele Marathon 2017

Scroll down for English

Steeds Marakele Nasionale Park se gewildste byeenkoms, die Marakele marathon en half-marathon, vind vanjaar op Saterdag 8 April 2017 plaas. Hierdie Comrades kwalifiserende-wedloop, word deur SANParks in samewerking met die SANParks Ereveldwagters en die Thabazimbi Marathonklub aangebied.

Hierdie is seker een van die wêreld se mees uniekste marathons deurdat dit in ‘n “Groot-Vyf” park aangebied en word gepoog om sowel die professionele atlete en die publiek saam te bring vir in ‘n bietjie “draf aan die wilde-kant” (“a run on the wild side”).

Hierdeur word die publiek en die media se aandag op die belangrikheid van bewaring gevestig en word die hoogtepunte van fondsinsameling en toerisme inisiatiewe, wat die sleutel is tot die funksionering van nasionale park is, uitgelig. Verder bied die marathon ‘n geleentheid aan atlete om die ongeskonde buitelewe te ervaar en hiermee saam die geleentheid om vir die gewilde Comrades Marathon te kwalifiseer.

Deelnemers kan kies om aan een van drie wedlope deel te neem naamlik die vol-marathon oor 42,2 km, die halfmarathon oor 21,1 km of die 10 km wedloop. Dan is daar ook die 5 km pretdraf wat baie gewild is vir die hele gesin, kinders en ondersteuners van die ander atlete.

Vir die drie groot wedlope is daar ‘n beperking van 300 atlete per wedloop. Op die 5km pretdraf is daar geen limiet op die aantal deelnemers nie.

Volgens Marakele se Parkbestuurder, Mphadeni Nthangeni: “Hierdie marathon het soveel momentum behaal, en ons doen dit vir die mense van Thabazimbi en die groter Suid-Afrika . . . . die geleentheid om binne ‘n groot-vyf nasionale park aan ‘n wedloop deel te neem gee ‘n opwindende gevoel. Aan deelnemers word juis die geleentheid gebied om dit te ervaar, en ons glo hierdie jaar gaan dit dieselfde doen.”
Hy het verder bygevoeg dat die opbrengste uit hierdie geleentheid direk aan die Ereveldwagters geskenk word, wat dit op hulle beurt weer in bewaring-aktiwiteite sal terugploeg.

Al ken jy nie iemand wat ingeskryf het nie, kom ondersteun gerus hierdie grootse poging van Marakele Nasionale Park en die park se Ere Veldwagters in samewerking met die Thabazimbi Marathonklub. Terwyl jy daar is, kry gerus meer inligting wat Marakele Nasionale park jou en jou gesien kan bied, veral ten opsigte van hul Gesins-toegangspakette wat ook vir die ander SANParke dwarsoor die land geld.

Diegene wat nog nie ingeskryf het nie, kan aanlyn registreer by www.racetime.co.za terwyl direkte inskrywings, sowel as bespreking vir akkommodasie in die park gedoen kan word deur Elise Coetzer by elisecoetzer65@gmail.com te kontak. Inligting kan ook aan haar gefaks word by 086 613 0702.
Uitgereik deur South African National Parks (SANParks)

2017 Marakele Marathon date set

Marakele National Park’s most popular event, the Marakele marathon and half marathon’s date has been announced to be the 08 April 2017. This Comrades qualifier race is brought by SANParks in partnership with SANParks Honorary Rangers and Thabazimbi marathon club.

This unique marathon takes place inside the park and aims to bring both the ordinary members of the public as well as the professional running community of South Africa to have some fun and take “a run on the wild side”.

It also focuses the public and the media’s attention on the importance of conservation and highlights various fundraising and tourism initiatives which are key to the functioning of a national park. Furthermore, the marathon provides an opportunity for runners to experience the wild, as well as having the opportunity to qualify for the popular Comrades marathon.

Participants can choose to complete one of three races, the full marathon which is 42,2 km, and a half marathon which is 21,1 km or a 10 km race. There is also a 5 km fun run for the whole family, which is very popular among children and casual supporters. Participants are limited to 300 runners per race, however there is no limit on the 5 km fun run.

According to Marakele’s Park Manager, Mphadeni Nthangeni: “This marathon has gained so much momentum and we do it for the people of Thabazimbi and South Africa at large…getting an opportunity to run in a big five national park is a thrilling feeling and this event offers that to the participants and we hope this year won’t be any different” He further added that “the proceeds from this marathon will go to the Honorary Rangers who will plough it back into the park towards conservation activities”.

Those who wish to participate can register online at www.racetime.co.za and manual entries as well as accommodation in the park please contact Elise Coetzer on elisecoetzer65@gmail.com or fax 086 613 0720.

Issued by: South African National Parks (SANParks)

Marakele 1 Some runners enjoying themselves during the 2015 marathon
Some runners enjoying themselves during the 2015 marathon