Om goed te doen, is goed vir jou

helpende-hand-meyer-geskenk
Meyer le Roux deel geskenke uit

Solidariteit Helpende Hand se projekte tydens 2016 was nie net goed vir gemeenskappe nie, maar ook vir die persoon wat die projek bedryf. ’n Studie onder se vrywilligers wys presies watter motiewe skuil agter onselfsugtige dade. Hierdie teorie is weereens bewys nadat Helpende Hand se vrywilligers in ’n opname hulle motiverings neergepen het.

In 2016 het Helpende Hand se 165 takke 1303 takprojekte en 330 streeksprojekte aangepak ten bedrae van R8 227 684. En toe die 2000+ vrywilligers gevra is hoekom hulle by Helpende Hand betrokke is, het 60% aangedui dat hulle ’n verskil in hulle gemeenskappe wil maak.

Nie net baat die samelewing by die projekte nie, maar vir 80% van die vrywilligers is dit ’n bron van vreugde om ander te help. Verder het hulle aangedui dat dit betekenis aan hulle lewens gee en ook dat dit help om hulle te laat ontspan.

Volgens René du Preez is daar nog redes waarom betrokkenheid by liefdadigheid goed is vir individue. “Vir vrywilligers is dit ook ‘n goeie geleentheid om hulle netwerke op te bou aangesien 66% van vrywilligers aangedui het dat hulle tak ’n netwerk van organisasies het wat hulle kan bystaan en ondersteun,” sê Du Preez.

Buiten vir die projekte wat deur takke geloods is, het Helpende Hand ook nasionale projekte geloods wat vir 4600 graadeens ’n skooltassie met skryfbehoeftes in voorsien het en daagliks vir 4420 kleuters van ’n warm bord kos voorsien. Verder is R750 000 spandeer om 3697 meisies in die skool te hou deur hulle van die nodige sanitêre ware te voorsien.

“Dankbaarheid lê sentraal tot vrywilligers se motiewe,” sê Du Preez. “Toe ons vrywilligers vra wat hulle meer wil hê van Helpende Hand, het die meeste bloot hulle dankbaarheid betuig. Hulle doen goeie werke, want hulle is dankbaar vir wat hulle het en ons as organisasie wil daardie tradisie voortsit.”

Om hulle dankbaarheid te betoon wil Helpende Hand vanjaar vier projekte in die samelewing ondersteun met ’n finansiële inspuiting van R10 000.

Die eerste van hierdie projekte is die Kideo’s Kleuterskool in Daspoort se Kerspartytjie. Hierdie kleuterskool het baie behoeftige kleuters wat baie min die geleentheid kry om ’n partytjie te hou. Daarom gaan Helpende Hand op 6 Desember 2016 vir die kinders ’n spesiale Kerspartytjie hou. Meyer le Roux van Buffelsfontein Baard-olie gaan optree as Baardvader en geskenke aan die kinders uitdeel.

Volgens Barbera Fouché, een van die onderwyseresse by die skool, was die kinders reeds dae voor die tyd opgewonde oor die partytjie. “Dit beteken baie vir die kinders om so bederf te word. Dit is iets anders waaraan hulle glad nie gewoond is nie,” sê Fouché.