Grootskaalse wanbestuur van ANC-beheerde Thabazimbi Munisipaliteit blootgelê

THABAZIMBI – Die volle omvang van die onbevoegde bestuurspraktyke van die ANC-beheerde Thabazimbi munisipaliteit is Donderdag ontbloot to die Balju beslag gelê het op al die munisipale bates en niks agtergelaat het op die eerste dag dat die nuwe raad, wat Woensdag ingelyf is, met werksaamhede sou begin nie.

Volgens ‘n mediaverklaring deur die DA Provinsiale leier in Limpopo, Jacques Smalle, was die DA geskok toe hulle by die werk opdaag, net om te vind dat die balju besig was om alle kantoortoerusting en ander bates uit die gebou te verwyder. Beslag is gelê op rekenaars, kantoormeubels en selfs ‘n watertenker vragmotor is opgeëis.

Volgens die nuutverkose speaker van die raad, dr Bertie Joubert, was die aksie wat deur die balju geneem het die direkte gevolg van opgehoopte uitstaande skuld van die Thabazimbi munisipaliteit.
Volgens Joubert is die munisipaliteit reeds die afgelope jaar gewaarsku en selfs gedreig oor die uitstaande rekenings wat eenvoudig net nie deur die ANC beheerde administrasie betaal word nie. Hy het verder genoem dat die bates waarop beslag gelê is nie eens naastenby die helfte van die uitstaande skuld beloop nie.

Die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit is reeds verlede jaar onder Seksie 139(1)(b) administrasie geplaas weens tender ongeruimdhede, korrupsie, bedrog en wanbestuur.

Nieteenstaande die aanstelling van ‘n onafhanklike administrateur, het die finansiële bestuur ernstig verval nadat daar gefaal is om die strategie wat ‘n ommekeer in die finansiële katastrofe in die munisipaliteit te weeg moes bring, nie geïmplementeer kon word nie.

Die rede hiervoor is baie suspisieus en die “onafhanklike” administrateur, sowel as die Provinsiale Regering behoort verantwoordelik vir die huidige situasie gehou word.
Intussen is ook vasgestel dat verskeie senior amptenare doelbewus hofuitsprake geïgnoreer het om diensverskaffers te betaal, aksies wat alles tot die beslaglegging van munisipale bates aanleiding gegee het.

Provinsiale sowel as Munisipale regulasies is oortree. Hierdie regulasies is van toepassing op pleging van finansiële wangedrag deur wetend ‘n ongeoorloofde uitgawe aan te gaan asook om uitgawes aan te gaan wat net ‘n vermorsing van munisipale fondse was.

Die administrateur het ‘n direkte seksie van die wet geïgnoreer wat dit duidelik uitspel dat enige ongeoorloofde of bedrieglike uitgawes by die SAPD aangemeld moet word. Tog is daar gedurende hierdie tydperk geen so ‘n saak aangemeld nie. Vir die Munisipale regering van Thabazimbi, wat nou uit verskeie party saamgestel en beheer geneem het oor hierdie voorheen ANC-beheerde munisipaliteit, lê daar nou ‘n opdraande stryd voor om die gemors wat die ANC hul nagelaat het, uit te sorteer.

Die DA het daarin geslaag om ‘n volledige lys van debiteure en verslae oor alle uitstaande skuld te bekom en is besig om regskennis hieroor in te win. ‘n Ondersoek is van stapel gestuur om hierdie uitvoerende beamptes te ondersoek en alle debiteure sal ook genader en in gesprek met hulle getree word om ‘n ooreenkoms met die balju aan te gaan om al die munisipale eiendom waarop beslag gelê is, terug te oorhandig.

Die DA wil alle inwoners van Thabazimbi verseker dat hulle alles in hul vermoë sal doen om die munisipaliteit weer normaal te laat funksioneer sodra die skade wat die ANC berokken het herstel is.
Smalle het daarby genoem dat die DA hul daaraan verbind het om geleenthede te skep, korrupsie uit te roei en beter dienslewering aan al sy inwoners te lewer.

EWN het Saterdagoggend berig dat die Munisipale skuld, wat deur die ANC-beheerde munisipale regering opgehoop is, R400 miljoen beloop.