Geen begrip

6a00d834515c5f69e201901ecb168f970b-800wi

Dit is baie snaaks dat die woede van inwoners teen swak dienste verskaffing nie op die mense wat deur hul eie stem in uitvoerende poste daargestel is uitgehaal word nie, hulle hou steeds die wit regime verantwoordelik om hulle frustrasies te verwoord. Die meeste swart skole wat gebou is, was reeds daar voor dat die ANC aan bewind gekom het. Hierdie fasiliteite is daargestel om geletterd- en geleerdheid te bekom.  Dit is nie net skole wat afgebrand word nie, maar universiteitsgeboue loop ook onder hierdie frustrasie deur. Afrikaans, die enigste nuwe taal wat op hierdie kontinent sy bestaan gehad het, is hul teiken. ’n Taal wat dieselfde wêreldwye erkenning as onderrig tot op die hoogste vlakke van universiteit- en navorsings-taal geniet as al die ander bekende wêreldtale. Dit is die enigste taal in die sub Sahara streek wat hierdie erkenning geniet.

Een van die groot redes wat hiertoe bygedra het, is die feit dat die Afrikaanssprekende moedertaal onderrig ontvang het. Afrikaans het reeds sypaadjie geloop met Engels wat op Afrikaanssprekendes in die skole afgedwing is na afloop van die kolonialisasie van Suid-Afrika deur die Engelse. Die mense wat teen die Engelse geveg het, het hul vryheid verloor maar die taal kon hulle nie doodmaak nie. Die swart mense, met hul verskeidenheid van tale, bevind hulle nou eers op hierdie stadium dat Engels in die kinders, wat eintlik in hul moedertaal die basiese vaardighede van geletterdheid moet aanleer voordat hulle gereed is vir hoër onderwys, se kele afgedruk word. En dit deur hul eie mense en, Afrikaans moet die gelag betaal.

Die indruk word geskep dat hulle nie die waarde van onderrig in hul lewens raaksien nie, dat geletterd juis die pad is wat gevolg moet word om jou uit jou mislike bestaan en armoede te ruk nie.

As dit studente is en ouers wat nog kinders op skool het wat hiervoor verantwoordelik is, hoort hulle beslis in geen geordende samelewing nie. Jy brand nie die brûe tot ’n beter lewe deur die brug op die pad wat jou daarheen moet neem, nog voordat jy die brug oorgesteek het nie. In elk geval is dit ook nie ’n goeie idee om die brug af te brand sodra jy daaroor is nie. Onthou daar is nog baie wat na jou kom wat ook dieselfde brug moet oorsteek.

Die verskeie onderwysdepartemente asook die minister van Onderwys moet eerder hul kragte spaar om ouers te oorreed om verantwoordelikheid vir hul kinder se onderrig te neem asook onderwysers te dwing om elke dag boor hul klas te staan en nie die belastingbetaler se geld gebruik deur siekteverlof en stakings vir die geringste ding te gebruik nie. Die kinders in hierdie skole moet nie net alleen met die vreemde Engelse taal swoeg nie, maar moet ook ’n vol dag se onderrig ontvang in plaas van die skaars halfdag onderwys waarmee hulle tevrede moet wees, of deur die afwesigheid van die onderwyser of deur ouers wat nie omgee dat die kinders die strate vol dwaal, inplaas daarvan om te sorg dat hulle skool toe gaan en hul kinders se vordering monitor nie.

As hulle al die kragte wat hulle inspan om Afrikaans op onderwysvlak te verbied, eerder op bogenoemde verspil, gaan Suid-Afrika se leerlinge en studente beslis nie aan die agterspeen suig, dit met ’n onderwysbegroting wat die hoogste in Afrika is maar die laagste prestasie onder die “Engels-sprekende” leerlinge lewer. Leerlinge wat die skool verlaat maar oor die begrip van ’n Graad 4 tot 6 in Engels beskik, wil nou voor in die koor staan as dit by universiteitsopleiding kom.