Uitgediende lewenspolisse

commentLewenspolisse word uitgeneem om te sorg vir die lede van die gesin wat steeds van jou  afhanklik is, sou jy tot sterwe kom. Of anders gestel, om dekking te verleen op ’n lening, wat jy aangaan ter vereffen en steeds ’n inkomste aan jou gesin te bied sou jy tot sterwe kom om met verdere verpligtinge teenoor jou gesin, die wat staatmaak op jou om te help om die kinders opvoeding te gee tot op  die hoogste vlak.

In die geval van ’n egskeiding, ongeag wie die toesig gekry, moet jy steeds jou verpligtinge teenoor jou kinders nakom.

Maar nou is jou kinders groot en uit die huis. Net soos jou ouers jou niks hoef na te laat nie, behalwe ondersteuning om jou tot op die vlak van ’n volwassenheid te bring waar jy veronderstel is om op jou eie voete met jou eie lewe voort te gaan. Kanselleer daardie onnodige verpligting. Jy kan nooit daardie geld tot jou eie voordeel aanwend nie, hoekom maandeliks daardie premie te betaal wat minimale waardetoevoeging aan die polis bied, net sodat die kinders iets kan erf?

Die polis was daar terwyl jy kinders grootmaak het, hoekom aangaan om die premie te betaal as dit nie meer ter sake is nie.

Vind uit of  die polis dalk ’n spaar komponent daaraan verbonde het, nog meer rede om daardie polis te laat uitkeer of opbetaald te maak; dalk kan jy ’n paar rand kry waarop jy nie eens staatgemaak het nie.

Indien jy dalk in jou lewe vorentoe ’n lening moet aangaan, neem ’n polis uit met lewensversekering dat jy nie jou nageslag met ’n finansiële las los nie.

Ongelukkig word meer as 80%  van kinders nie grootgemaak onder hierdie sambreel nie. In plaas daarvan om die ouer te wees wat jou kinders tot bevryding bring deur te sorg dat hulle volwaardige volwassenes word wat selfstandig op hul eie voete kan staan, word hulle aangemoedig om aan te teel. Vir elke addisionele kind betaal die ANC ’n toelaag, duidelik net ter wille van stemwerwing. Die bevolkingsaanwas onder die swart mense sal veroorsaak dat nog ’n verlore geslag geskep word wat hulle tot misdaad en dwelms gaan wend aangesien daar geen hoop vir werk is nie. Buiten plaas dit ’n las op natuurlike hulpbronne en sosiale dienste wat eenvoudig net nie beskikbaar is nie.

Hulle ouers het hulle toekoms gesteel deur die fondse wat vir hulle gebruik moes word om ’n toekoms, wat ’n werk insluit, reeds op dwelms en drank uitgekuier het. Met dit as voorbeeld is dit nie verbasend dat hierdie kinders hulle voorbeeld gaan vog nie.

Dan sê Minister Oliphant, minister van arbeid, dat transformasie te stadig om wit mense in bestuursposte met swart mense te vervang. Kan sy nie sien waar die eintlike probleem is nie. Vir haar beteken transformasie net ’n swart gesig in die plek van ’n wit gesig, waar vaardigheid en kwalifikasie glad nie in aanmerking geneem word nie.

Neem weg die kindertoelaag en begin vanaf voetsoolvlak aan die probleem te werk. Suid-Afrika is een van die lande met die grootste onderwysbegroting en die laagste prestasie, veral in die township skole. Hierdie skole het ook die hoogste vlak van seksuele teistering. Dit is glad nie ongewoon dat meisies die onderwyser maar ’n paar gunsies toelaat terwille van ’n slaagsyfer op die rapport nie.

Die Afrikaners wat universiteite soos Stellenbosch, Potchefstroom en Pretoria tot stand gebring het, was nie die mense met top poste nie maar die gemeenskap en ouers wat daarin belê het om te verseker dat hulle kinders tot die hoogste vlak onderrig kan ontvang. Destyds moes veral die studente in die wetenskaplike rigtings in elk geval Engels magtig wees aangesien nie al die handboeke in Afrikaans beskikbaar was nie. Gegradueerdes afkomstig uit hierdie universiteite was voorheen met op arms in die buiteland ontvang. Dit was tot voor die ANC en skoonmakers by die universiteite begin het om te krap waar dit nie jeuk nie. Hulle moes eintlik maar almal griffels en krapgoed gekry het en van vooraf begin leer om te lees en skryf. Die meeste swart studente wat voor die universiteite se hekke betoog en eiendom afbrand is ook nie op die vereiste geletterdheidsgraad wat twintig jaar gelede van voormalige studente as standaard aanvaar is nie. Die rede hiervoor: Swart onderwysers se afwesigheid in die klaskamer.

Laat ons maar vra: Wat het die swart mense tot dusver gedoen om moedertaal onderrig te ondersteun of enigsins ’n tersiêre inrigting tot stand te bring vir hul eie kultuur en taal. Wat hulle wel doen, is om Afrikaans te probeer uitroei. Die taal wat in Afrika as nuwe taal gegroei het om as wêreld-taal erkenning te ontvang, wil hulle vervang met die gehate kolonialistiese taal naamlik Engels. Al wat hulle in gemeen het, is dat beide die swart mense in die ANC en die Engels kolonialiste Afrikaans probeer vertrap het.

Hierdie taalkwessie gaan hand en hand met Oliphant se transformasie waardeur die werklike redes vir hul mislukking voor die deur van die vakbonde gelê kan word. Vakbonde wat mynproduksie geknak het en talle kleinsake besighede bankrot laat speel het, iets wat vinniger gebeur as wat enigeen besef. Voeg hierby ook Zuma se swak bestuursvermoë. Hoe meer die ANC probeer transformeer, hoe vinniger verloor mense hul werk. Die eerstes om te gaan is gewoonlik die sonder vaardighede. Gewoonlik beskik die oorgrote meerderheid van topbestuur oor toepaslike kwalifikasie en ondervinding om by enige firma, plaaslik of oorsee, ’n betrekking te kan aanvaar.

Nou mevrou Mildred Oliphant, kan jy dieselfde sê van jou getransformeerde topbestuur-werker? Hou op met jou nuttelose transformasie en konsentreer daarop, nie deur wetgewing nie, maar deur ’n positiewe poging om kleinsakeondernemings te ondersteun. Eerstens, raak ontslae van jou wurgende arbeidswette, geeneen van jou motiewe wat jy in gedagte het, wat dit ook al mag wees, kan lei tot werkskepping nie.