Thabazimbi Tourism Centre

information-icon-md
The Thabazimbi Tourism Centre maintains a database of organisations, institutions and individuals who can provide services. These suppliers are approached on a rotation basis for quotations and/or invitations to tender. Please register. Application forms available at the Thabazimbi Tourism Centre, Cnr Dwaalboom Rd and Warmbadweg,
Die Thabazimbi Toerisme Sentrum hou ‘n databasis van alle organisasies, instellings en individue wie dienste kan lewer. Hierdie verskaffers sal genader word op ‘n roterende basis vir kwotasies/uitnodiging vir tenders. Registreer asseblief. Aansoekvorms is beskikbaar by die Thabazimbi Toerisme Sentrum, Hv Dwaalboompad en Warmbadweg
Contact nr: 014 777 1062/1011 or Email: office@infothabazimbi.co.za