Rooi en Wit vir liefde: Northam VLU

Marinda Coetzee (sekretaresse) vir preservering en gebak, Riana Oosthuizen (voorsitster) English naaldwerk, Mari Meintjes handvlyt en Cilea Goosen (beoordelaar-sameroepster) handvlyt.
Marinda Coetzee (sekretaresse) vir preservering en gebak, Riana Oosthuizen (voorsitster) English naaldwerk, Mari Meintjes handvlyt en Cilea Goosen (beoordelaar-sameroepster) handvlyt.

NORTHAM – Die bestuur van VLU Northam tak het lekker vroeg op Donderdag 4 Februarie bymekaar gekom om sake te bespreek. Die dames het met hierdie lekker vergadering rooi en wit aangetrek, aangesien Februarie maand die maand van liefde is.
Die gasvroue van die dag was Mari Meintjes en Angela Potgieter wat heerlike verversings voorsien het en die saal mooi en helder opgemaak het. Tydens hierdie vergadering is ook belangrike datums bespreek soos ons inligtingsdag, en Konferensie.
Verskeie trofeë is ook tydens die vergadering uitgedeel. Hierdie vlytige word dan ook baie geluk gewens. Lede word ook versoek om te help met fondsinsameling, sowel as artikels wat ingehandig moet word.
Na afloop van die vergadering, begin die dames met “heeltyd speeltyd”, soos hulle dit noem, die werkstafels nader getrek om met hulle moderne T-Yarn nekversiering te begin. Dit was nou groot prêt om te besluit watter kleure om te meng kan, en watter versiering waar dit gebruik kan word. So het hulle weer ‘n lekker leersame werksessie vol prêt gehad.
Hulle het ook ‘n paar gaste gehad waarvan twee aangesluit het.
Die volgende vergadering is op 10 Maart, weer by die Methodiste kerk, Swartklip. Om deel te hê aan hierdie dinamiese tak en vrouens, skakel gerus hul skakelbeampte, René Laas by 073 4299 411