Bosveld verloor een van sy grootste leiers in boerdery

Oom Gert Roets wat op 28 Desember oorlede is.
Oom Gert Roets wat op 28 Desember oorlede is.

THABAZIMBI – Die Thabazimbi Bosveld het aan die einde van verlede jaar afskeid van een van sy groot swaargewigte sovêr dit boerdery in die omgewing verloor met die afsterwe van Oom Gert Roets (84) van die plaas Blinkpan naby Sentrum op 28 Desember 2015. Die begrafnisdiens is in die Gereformeerde Kerk Matlabas gehou en die teraardebestelling was op die familieplaas Blinkwater.
Oom Gertjie soos hy beter onder almal bekend was, is op 19 Januarie 1931 te Heystekrand, waar Sun City vandag is, gebore. Sy ouers, Oom Gert Roets en Tannie Sannie het se grond is deur die regering in 1937 uitverkoop, toe die plase vir die tuislande opgekoop is. Hulle het die plaas Blinkwater naby Sentrum gekoop en hulle op 3 Julie 1937 daar gevestig waar Oupa Gert met beeste geboer het. Oom Gertjie het later die Bonsmara stoet begin en sy lewe lank met beeste geboer. Sy seun, Pieter, het later sy eie boerbokke stoet begin boer.
Op 18 Januarie 1958 is Oom Gert met Susan Loots wat as onderwyseres by Laerskool Groenvlei skoolgehou het. Sy het hom op 30 Mei 2015 ontval. Uit die huwelik is drie kinders, naamlik Anneke, Pieter en Santie gebore. Hulle het agt kleinkinders en een agterkleinkind nagelaat. Al drie die kinders het hul laerskool onderrig op Laerskool Groenvlei ontvang en by Hoërskool Frikkie Meyer hul skoolopleiding voltooi.
As jongman het Oom Gert reeds by georganiseerde Landbou betrokke geraak. Eers by die Boerevereniging as een van die eerste lede van die Sentrum/Thabazimbi Boerevereniging, van daar was hy die afgevaardig Distriks-landbou Unie en het later die Voorsitter van die Landbou Unie geword.
Dit was nie net by boerdery waar hy betrokke was nie maar was ‘n leier op verskeie gebiede. Vir hom was dit ‘n passie om sy gemeenskap te dien, veral op kerklike en landbou gebiede.
Oom Gert was 50 jaar lank ouderling in die Gereformeerde Kerk Matlabas en 35 jaar lank was hy die Skriba van hierdie gemeente. Was ook dan ook gereeld as afgevaardigde van die gemeenste na die Klassis, Part Sinodes en Sinodes gestuur.
Op Landbou gebied was hy vir 26 jaar die Voorsitter van Sentrum Boerevereniging, 21 jaar die Voorsitter van Thabazimbi DLU en het in verskeie komitees van Transvaal Landbou Unie gedien. Hy was ook vir baie jare die Voorsitter van TLU se Algemene Sake komitee en dus lid van die Uitvoerende komitee. Hy het die TLU by talle van die SALU Kongresse verteenwoordig en, was hy ook teenwoordig tydens die samesprekings met oorlede President Mandela oor landbou-sake deur sy betrokkenheid by wetgewing, waar hulle namens die boere met die wetgewers onderhandel het. So het hy baie nou skakeling met die regering gehad om die boere se saak te bevorder.
Oom Gert was lid van die Landbou krediet raad, Padraad, Waardeerder vir Landbou krediet, Landbank en boedels. Hy het 21 jaar gedien in MGK se direksie, waarvan hy vir 18 jaar die voorsitter van die direksie was.
So was hy ook baie betrokke by die skole en het sy termyn as Voorsitter van die Bestuursraad van Laerskool Groenvlei en ondervoorsitter van Hoërskool Frikkie Meyer op Thabazimbi asook die Onder Voorsitter van Waterbergskoolraad en, was selfs assessor by die plaaslike Landroshof.
Volgens sy kinders is daar so baie aangename herinneringe wat hulle van hul Pa, Oupa en Grootoupa koester. “Ons grootste voorreg was om in `n huis groot te word waarin die Woord van God en Christelike beginsels vir ons aangeleer is. Ons sal hom onthou vir die nederige trots waarmee hy elke prestasie, hoe klein ook al, van ons elkeen hanteer het. Hy het nie net gepraat nie, hy het deur voorbeeld gelei”.
“Met sy “tong in die kies” het hy menigmaal `n situasie raakgevat en die humor daarin na vore laat kom”. Hy was ‘n mens wat met die hoogste staatamptenaar tot die gewone man op straat ‘n sinvolle gesprek kon voer. Ons berus in die wete en vrede dat ons Hemelse Vader hom kom haal het: vir hoër diens verkore.” Aldus sy kinders, kleinkinders en agterkleinkind.
Tydens die diens is ‘n brief wat deur Samuel Magane, wat jare lank in diens van die gesin was, voorgelees waarin hy eerbetoon bring aan hierdie geliefde vader, oupa en oom.