Thabazimbi Water interruptions notice

To all residents of Thabazimbi and Regorogile
Kindly note that there will be a planned water interruption on Monday and Tuesday, 25th and 26th January 2016 due to planned repairs/maintenance on the main water pipeline as major leaks has occurred. Water supply will therefore not be available during the mentioned two days. Thabazimbi Local Municipality apologizes for any inconvenience during the above mentioned period. Your co-operation is appreciated.

Aan alle inwoners van Thabazimbi en Regorogile
Neem asb kennis van ‘n beplande wateronderbreking op Maandag en Dinsdag, 25 en 26 Januarie 2016 as gevolg van noodsaaklike instandhouding op die hoof water pyplyn omrede daar ‘n groot lekasie op die pyplyn ontstaan het. Dit het tot gevolg dat daar geen watervoorsiening sal wees op die genoemde twee dae nie. Thabazimbi Munisipaliteit vra om veskoning vir enige ongerief gedurende hierdie periode. U samewerking word waardeer.