Hoërskool Frikkie Meyer se Graad 12’s van 2015 skitter!

HFM Mnr CA Campbell Mnr J Jv Rensburg en Me M Boshoff.
HFM Mnr CA Campbell Mnr J Jv Rensburg en Me M Boshoff.

THABAZIMBI – Hoërskool Frikkie Meyer se Graad 12 leerders van 2015 het baie goed presteer in die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen.
Die Nasionale gemiddeld is 70,7%, Limpopo gemiddeld is 65,9% en die Waterberg gemiddeld is 58%. Met ‘n slaagpersentasie van 98,21% behou Hoërskool Frikkie Meyer sy status as een van die beste akademiese skole in die Waterberg en in die Limpopo Provinsie. Hoërskool Frikkie Meyer is ook die beste akademiese Hoërskool in die Thabazimbi- en Dwaalboomkringe.
Die uiteensetting van die uitslae weerspieël hoe goed die klas van 2015 gevaar het, ondanks die regering se beleid om Graad 11 leerders wat aan die einde van 2014 gedruip het, oor te plaas na Graad 12:
Slaagpersentasie: 98.21%
Kwalifiseer vir die volgende studies;
Universiteitstoelating: 90 Leerders
Diplomastudie: 65 Leerders
Hoër Sertifikaatstudie 10 Leerders
Simboolverspreiding:
A – Simbole: 163
B – Simbole: 198
C – Simbole: 273
Vakke met 100% Slaagsyfer:
Afrikaans Huistaal, Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Tswana Huistaal;
English First Additional Language, English Home Language;
Rekenaar Toepassingstegn., Inligtingstegnologie, Lewensoriëntering;
Elektriese Tegnologie, Ingenieurs Grafika en Ontwerp;Toerisme, Geografie, Geskiedenis, Gasvryheidstudies;
Vakke met ‘n slaagsyfer 96% en hoër:
Fisiese Wetenskap 96%, Wiskunde 98%, Wiskundige Geletterdheid 99%
Individuele Prestasies:
7 Onderskeidings: Marisna Frohlich, Elize Botha
6 Onderskeidings: Sonja Bezuidenhout, Simé Greyling, Eugene Olivier
5 Onderskeidings: Silindile Gumede, Lanie Snyman
4 Onderskeidings: 7 Leerders
3 Onderskeidings: 6 Leerders
Op 8 Januarie 2016 het Hoërskool Frikkie Meyer puik presteer en die Waterberg Distrik (Limpopo Departement van Onderwys) het te Bela Bela die volgende toekennings aan die hoof en leerders oorhandig:
Beste skool in Waterberg, tesame met die Thabazimbi Kring, met 90 leerders wat kwalifiseer vir graadstudies en 65 leerders wat kwalifiseer vir diplomastudies aan ‘n universiteit;
Lanie Snyman as die 9de beste student in Waterberg met 84%;
Marisna Frohlich as die beste Graad 12 student in Waterberg met 94%;
Leerders en Personeel met die hoogste individuele punte per vak in Waterberg:
Ekonomie: 91% Eugene Olivier – Me Christene Reyneke
Geskiedenis: 88% Sonja Bezuidenhout – Mnr CA Campbell
Lewensoriëntering: 98% Leane du Plooy / Marisna Frohlich – Me Celia Schoeman
Leerders en Personeel met die hoogste individuele punte per vak in Waterberg:
Afrikaans Huistaal: 88% Leane du Plooy/Marisna Frohlich /Monique Lombard – Me Francis Coetzee
English Home Language: 89% Sonja Bezuidenhout – Me Margaret Jacobs
Besigheidstudies: Annia Engelbrecht 90% – Me Rianda van Rensburg
Aan die einde van 2015 het die Kringbestuurder (Thabazimbi) tydens die jaarlikse afsluitingsgeselligheid dié volgende sertifikate aan Hoërskool Frikkie Meyer oorhandig:
Dienslewering aan die gemeenskap: Beheerliggaam van HFM;
Leierskap: Mnr CA Campbell (Skoolhoof);
Bathopele Beginsels: Hoërskool Frikkie Meyer: Me Engelize Malan en Me Jorina Koen
Na die Aanvullende Eksamen en hernasien van vraestelle aan die einde van 2014 het Hoërskool Frikkie Meyer ‘n 100% slaagsyfer gehad. HFM glo dat die uitslae van 2015 na hierdie prosesse ook grootliks sal verbeter!
Die Hoof, Personeel en Beheerliggaam wens die Klas van 2015 geluk met baie goeie prestasies na baie harde werk en goeie samewerking.