OG! Ons vorder nie!

comment
“Swak leierskap en amptenare wat vrot ouditverslae indien en dan nie aan die pen ry nie, is die vernaamste redes waarom finansiële wanbesteding ‘n alledaagse verskynsel in die regering is.” Dit is die mening van Kimi Makwetu, ouditeur-generaal (OG).
In ‘n onderhoud met Liesl Peyper van Sake-Rapport het hy verder gesê: “Ons praat jaar na jaar oor dieselfde goed maar daar is geen vordering nie.”
Klink amper soos ‘n IDP vergadering met die Thabazimbi Munisipaliteit. Elke vergadering word daar oor dieselfde goed gepraat maar daar is geen vordering nie. IDP vergaderings eindig gewoonlik met almal teenwoordig wat die vergadering uit frustrasie verlaat as gevolg van ‘n voorsitter wat antwoorde moet gee, maar wat beperkte spreukbeurte toelaat met geen positiewe terugvoering nie.
Die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit se uitgawes is ongeveer R18 miljoen. Inkomste ongeveer R12 miljoen. Salarisse wat betaal moet word beloop ongeveer R8 miljoen, wat vir hierdie tipe van inkomste hopeloos te veel is. Hulle is bankrot, dan kla hulle dat niemand die IDP vergaderings wil bywoon nie. Hoekom? Want dit is ‘n nuttelose vermorsing van elke inwoner se tyd. Maak jou eerder hoorbaar by volgende jaar se Munisipale verkiesing met jou stem wat jy by die stembus uitbring. As jy eenvoudig wegbly gaan die probleme dieselfde bly en gaan ons met dieselfde bankrot munisipaliteit moet voortploeter deur die vrot riool waarvoor hulle boonop nog ‘n paar miljoen rand moet opdok.
Jou stem kan ‘n verskil maak. Die wegblystem, ongeag die party waarvoor jy eintlik wil stem, is steeds ‘n stem vir die huidige raad.
Om die OG verder uit Sake-Rapport aan te haal: “Daar is genoeg strafmaatreëls wat toegepas kan word wanneer iemand nie na wense presteer nie. Die Wet op Openbare Finansiële Bestuur (PFMA) maak daarvoor voorsiening, maar dit word nie toegepas nie.”
Omdat die komitee-stelsel van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit nie funksioneer nie, is dit so dat belangrike sake nie op die agenda geplaas word nie. In terme van wetgewing is die uitvoerende komitee van die TPM die komitee wat veronderstel is om die dag tot dag verslae van die amptenary te ontvang en dienooreenkomstig wetlike voorskrifte moet hanteer.
Een van die doodsteke van die TPM is dat die senior amptenary ANC raadslede en die burgemeester tot vandag toe glo dat Thabazimbi se burgemeester ‘n uitvoerende burgemeester is. ‘n Uitvoerende burgemeester is waar ‘n burgemeesters-komitee, in terme van wetgewing, gedelegeerde bevoegdheid besit om te regeer in ‘n dorp. Die TPM het dus van meet af teen die wet en onbehoorlik opgetree. Dit is hoekom die DA in Thabazimbi verskeie kere sake by die polisie moes aangee, ook by openbare beskermer en spesiale ondersoek eenheid.
Die OG gaan voort deur te sê dat ministers en hulle direkteur-generaals (DG) moet pa staan vir dit wat in hulle departemente aangaan. Ministers is oorhoofs verantwoordelik om toesig te hou oor die departement en toe te sien dat die beleid toegepas word.
Hy het afgesluit deur opnuut te maan dat departemente nie die regte verkrygingsbeleid volg vir dienste of aankope nie. Dit vergroot die moontlikheid van korrupsie.
Dit wil so al lyk asof iemand die pad na die Afrika se hoofskakelaar gekry het. Hoop net hy haal dit betyds voordat onse koning ‘n kortsluiting met sy onwettige konneksie by die Eskom-substasie veroorsaak.

Bron: Sake-Rapport 29 November 2015.