Rommelstrooiing

49-Doves 1
THABAZIMBI – ‘n Plaaslike begrafnisondernemer in Thabazimbi is uitgevang met onwettige verstrooiing van onhigiënies goedere en produkte. Die storting was aan die einde van Van Der Bijl straat.
‘n Werknemer van die besigheid is aangekla vir rommelstrooi en ‘n boete opgelê. ‘n Familielid van ‘n oorledene het op die klere van die oorledene afgekom asook papierwerk wat die ondernemer met die rommelstrooiing verbind.