Skenk jou klere aan SAVF

48-SAVF klere
THABAZIMBI – SAVF is ‘n geregistreerde welsynsorganisasie wat gedeeltelike subsidie van die staat ontvang ten einde nodige dienste te lewer aan gesinne en kinders.
Die Thabazimbi kantoor is op provinsiale asook nasionale vlak aangewys as die diensbestuur van die jaar.
“Ons is die enigste nie-regeringsorganisasie in die omgewing wat by magte is om kinders te beveiling en statutêr op te tree” sê Linda Grobler, senior maatskaplike werker en kantoorhoof van die plaaslike kantoor te 5 Parklaan. Sy meld dat hulle gereeld inspeksies vanaf die staat ontvang en aan streng standaarde moet voldoen in hul dienslewering. Dit sluit verantwoording ten opsigte van finansies in rakende verslaggewing rondom donasies en skenkings. So in kort beteken dit dat rekenskap gegee moet word van alles en mense kan seker wees dat dit gaan vir die doel waarvoor dit bestem is. “Ons het verskeie projekte waarmee ons ‘n groot impak maak in die gemeenskap en waarvoor ons befondsing nodig het” sê Grobler.
Die kantoor het ‘n klerewinkel waarin tweedehandse klere teen baie billike pryse verkoop word ten einde fondse in te vorder vir die aankoop van kos vir minderbevoorregte gesinne.
Hulle help ook minderbevoorregtes met skenkings van klere. Elke geval word op eie meriete beoordeel en streng kontrole word uitgeoefen ten einde seker te maak dat minderbevoorregtes en persone wat finansieel swaar kry daarmee gehelp kan word.
Onthou asseblief die SAVF met enige skenkings van klere, meubels of toerusting wat jy nie nodig het en/of op afkom in hierdie kersgety en nuwe jaar. Die kantoor se kontaknommer is 014 777 1093.