SAVF soek steeds broodbinders vir rystoelprojek

Op die foto wys Pieter van der Merwe (vrywilliger) en Lieselotte Smit (regs) die emmers wat reeds kollekteer is asook 'n voorbeeld van 'n basiese rystoel wat bekom kan word deur die insameling van die broodbinders.
Op die foto wys Pieter van der Merwe (vrywilliger) en Lieselotte Smit (regs) die emmers wat reeds kollekteer is asook ‘n voorbeeld van ‘n basiese rystoel wat bekom kan word deur die insameling van die broodbinders.

THABAZIMBI – SAVF Thabazimbi herinner graag almal aan hulle broodbinder-projek en versoek dat almal steeds hulle broodbinders bymekaarmaak om ‘n verskil te maak aan iemand anders se lewe. Daar moet 247.5kg se brood binders gekollekteer word vir een basiese rystoel ter waarde van R1 485. Dit is R6 per een kilogram binders.
Daar is reeds vier 20 liter emmers vol broodbinders ontvang deur almal se bydraes en betrokkenheid tot die projek. Dis wonderlik, want ons is oor die halfpadmerk, maar het nog ‘n entjie om te gaan, sê Linda Grobler, die senior maatskaplike werker en kantoorhoof van die plaaslike SAVF kantoor. Grobler bedank almal wat so getrou hulle bydraes stuur en afgee en vra dat almal volhou daarmee tot die doelwit bereik is. Gereelde terugvoer sal gegee word in die media daaroor om almal op hoogte te hou. Die kantoor bedank ook graag mense vir die geldelike bydraes in hierdie hoedanigheid sowel as die skenking van ‘n rystoel wat aangewend sal word om beskikbaar gemaak te word vir persone wat dit na ‘n operasie of oor ‘n kort tydperk sal benodig. Die kantoor kan gekontak word vir navrae by tel 014 777 1093 gedurende weeksdae