Is daar geweld in jou gesin?

imagesCAWJZNYS
THABAZIMBI – Linda Grobler, kantoorhoof van die plaaslike SAVF Thabazimbi sê dit is kommerwekkend hoeveel gesinsgeweld daar plaaslik plaasvind in gesinne waar jong kinders is wat daaraan blootgestel word. Sy meld dat substans misbruik (alkohol en dwelms) ‘n groot rol speel in baie van die situasies. Dit is ook opvallend om te sien hoeveel van hierdie gesinne nie meer ‘n verhouding met hulle Skepper het nie.
In gesinsversorging is liefde, respek, vertroue en ons geloofsoortuigings baie belangrike boustene wat nie vervang kan word deur net te fokus of die fisiese versorging van ‘n gesin soos kos, klere en behuising nie.
Volgens Grobler is dit wanneer ons fokus verloor van wat ons rol en verantwoordelikheid is in die gesin, dat gesinne verbrokkel. Die druk en stres van die moderne samelewing en die verwagtings om by te hou met die beeld van ‘n goeie finansiele lewenstandaard, dra ook daartoe by dat persone langer ure by die werk deurbring en vervreem raak van hul eie gesinne en gevolglik dan telkmaal ontvlugting soek in ander middelle ten einde te probeer “byhou” of “ontspan”. Dit dra dan ook by tot ekstra frustrasies en woede wat gesinskonflik kan omsit in gesinsweld en vererger sal word deur die substansmisbruik self wanneer ‘n persoon onder die invloed verkeer.
Tyd saam met ons gesinne is die kosbaarste geskenk wat jy kan gee of ontvang. Tyd is iets wat vir altyd verby is wanneer jy dit spandeer het, maar dit kan verhoudings vorm en vestig en sekuriteit en veiligheid tot gevolg he – iets wat so belangrik is in ‘n gesin.
Enige persone wat self deur gesinsgeweld gaan of dalk iemand ken en hulle graag wil help is welkom om die kantoor te skakel by 014777 1093 gedurende kantoorure in die week. Die Wet op Gesinsgeweld is geskep met die doel om persone in hierdie situasies te beskerm. Ons help graag of gee net raad oor die telefoon as jy te skaam of bang is om na die kantoor te kom te 5 Parklaan.
SAVF Thabazimbi het ‘n bewusmakingsveldtog die oggend van die 12de November voor Super Spar waartydens hulle pamflette en inligtingstukke sal uitdeel en ‘n petisielys sal sirkuleer terwyl hulle die simboliese wit strikkies sal beskikbaar maak ter nagedagtenis aan vrouens en kinders wat ly onder geweldsituasies. Heerlike pannekoeke sal ook die oggend verkoop word ter ondersteuning van die projek.