Bekende vier 80 jare in Thabazimbi

Neels Kramer en sy vrou eggenote Ria. Neels het op 30 September sy 80ste verjaarsdag gevier.
Neels Kramer en sy vrou eggenote Ria. Neels het op 30 September sy 80ste verjaarsdag gevier.

THABAZIMBI – Presies veertig jaar nadat Neels Kramer hom as veertigjarige hier in Thabazimbi met sy gesin kom vestig het, het hy op 30 September sy tagtigste verjaarsdag gevier, en bly steeds in Thabazimbi.
Neels het oorspronklik in 1975 ‘n oorplasing vanaf Volkskas Bank Witrivier na die Volkskas-tak op Thabazimbi aanvaar. Drie jaar later bedank hy by Volkskas en aanvaar ‘n pos by Istores utiliteits maatskappy waar hy werk as Slagpale Superintendent vir 10 jaar voordat hy oorgeplaas is na Yskor se Personeel afdeling.
Neels is op 30 September 1935 in Marquard gebore waar hy opgroei en in 1954 daar matrikuleer . Die volgende jaar tree hy in diens van Volkskas bank. Hy aanvaar daarna ‘n verplasing na Ladybrand, waar hy ook vir Ria, sy eggenote ontmoet. Die twee tree in 1958 in die huwelik. Uit die huwelik is 3 kinders gebore en hy en Ria is die trotse oupa en ouma van 6 kleinkinders.
Vanaf Ladybrand verhuis hulle na Potgietersrus en vandaar na Pretoria. Vandaar verhuis hulle terug na na Marquard waar hy in die pos van Rekenmeester aanvaar. Gedurende 1972 verhuis hul na Witrivier en 1975 na Thabazimbi. Hy bedank by Volkskas bank in 1978 en aanvaar sy nuwe pos by Istores.
Neels word later aangestel as die eerste Omgewings Herstel Beampte by Iskor, waar hy nou saamwerk met die Universiteit van Potchefstroom met proewe om bome weer op die myn gebied te laat groei. Gedurende 1993 het Neels besluit dis nou genoeg en tree hy af met pensioen.
Terwyl hy nog in diens van Yskor was, het hy die Thabazimbi Jukskei klub in die tagtiger jare, wat steeds aktief is, gestig. Hy verwerf ook provinsiale kleure en is ook aangewys as Sportadministrateur van die jaar.
Stilsit by die huis is nie vir Neels nie en is hy steeds betrokke as sekretaris van die Bosveld bejaarde sorg trust, ‘n pos wat hy reeds vir bykans 18 jaar beklee. Daarby behartig hy ook Tambotie versorgingseenheid en Huis Immergroen se finansiële state.