SAVF vier Gesinsdag – hoe lyk jou gesinstruktuur?

LOGO REG GEEN AGTER
Gesinstrukture het dramaties verander oor die afgelope 5 dekades. Verskeie nuwe variasies is geskep in die moderne samelewing. Die samelewing identifiseer deesdae 6 verskillende gesinstrukture waarbinne die meeste gesinne geakkommodeer kan word. Sommige gesinne mag in meer as een kategorie val soos byvoorbeeld die enkelouergesin wat in ‘n groter uitgebreide gesinsopset kan saamleef. Hier is ‘n verduideliking van die verskillende tipes wat volg:
1. Kerngesin
Dis die tradisionele tipe gesinstruktuur bestaande uit twee ouers en kinders. Dit is tradisioneel altyd voorgehou as die beste struktuur waarin kinders groot kan word. Kinders in hierdie gesinne ontvang sterkte en stabiliteit in hierdie struktuur omdat hulle oor die algemeen meer geleenthede tot blootstelling en ontwikkeling as gevolg van die finansiële gemak en versorging van twee ouers.
2. Enkelouergesin
Die enkelouergesin bestaan uit een ouer wat een of meer kinders op hul eie grootmaak. Meestal is dit ‘n moeder met haar kinders alhoewel daar ook baie enkel pa’s is. Hierdie struktuur veral het die grootste verandering meegebring in gesinstrukture. Na bewering word daar een uit vier kinders gebore in ‘n enkelma opset. Hierdie gesinne is oor die algemeen naby aan mekaar en vind maniere om saam te werk om praktiese probleme te oorkom. Die versorging van die kinders kan soms problematies wees as die ouer lang ure of na-ure werk. Inkomste en geleenthede is in baie gevalle beperk as gevolg van die een inkomste en beperkte tyd by die huis. Hierdie gesinne word meestal ondersteun deur vriende en familie.
3. Uitgebreide gesin
Hierdie gesin bestaan uit twee of meer volwassenes wat verwant is aan mekaar deur bloed of ‘n huwelik wat in dieselfde huis woon. Gesinslede werk saam aan dieselfde doelwitte soos om die kinders te versorg en die huishoudelike take verrig te kry. Baie uitgebreide gesinne sluit neefs, niggies, tannies, ooms, oupas en oumas in wat almal in een huishouding saamleef. Hierdie struktuur word gewoonlik gevorm op grond van finansiële probleme of omdat die ouer persone nie onafhanklik kan funksioneer nie. Dit word al hoe meer algemene gebruik om so saam te woon.
4. Kinderlose gesin
Hierdie gesinne is meestal die “vergete” gesinne omdat mense meestal gesinne klassifiseer net sodra daar kinders is. Hierdie gesinne bestaan uit egpare wat nie kan of wil kinders hê nie. Meeste van hierdie gesinne het ‘n troeteldier of gereelde kontak met die kinders van die uitgebreide familie as ‘n plaasvervanger van hulle kinderloosheid.
Stiefgesin
Baie huwelike eindig op ‘n egskeiding en ‘n groot aantal van die persone verkies om weer te trou. So word die stiefgesin dan geskep waarin twee aparte gesinne saamsmelt in een struktuur. Dit is ook ‘n baie algemene gesinstruktuur soos die kerngesin, maar hulle is geneig tot meer probleme soos aanpassingsperiodes en dissipline. Hierdie gesinne moet leer om saam te werk as gesin en ook saam met hulle huidige maat se kinders om te verseker dat die gesin goed funksioneer.
6. Grootouergesinne
Baie grootouers kyk vandag na hulle kleinkinders oor verskeie redes. Daar word beweer dat een in 14 kinders deur hulle ouma en oupa groot gemaak word waar die ouers geen rol speel of betrokke is nie. Die redes daarvoor kan wees as gevolg van die ouers se dood, substansmisbruik deur die ouers, onbevoegdheid of deurdat die ouers die kind verlaat het. Baie grootouers moet weer gaan werk en alternatiewe bronne van inkomste kry om hulle kleinkinders groot te maak.
SAVF Thabazimbi vier weer Gesinsdag hierdie jaar. Knopies met boodskappe is by die SAVF kantore te Parklaan 5 beskikbaar. Koop ‘n knopie en dra dit vir die maand. Fondse van die verkoop van die knopies word aangewend om voedsel aan te koop vir die minderbevoorregte gesinne in ons omgewing. Laerskool Thabazimbi en Laerskool Bosveld ondersteun hierdie projek deur knopies te verkoop en samel ook nie-bederfbare produkte in ter ondersteuning van die projek. Kontak gerus Rachel vir meer inligting by die kantoor by tel 014 777 1093.