Golden Breeders Family Auction

logo-150x150
Heel gepas vir ’n veiling by Castle De Wildt, was dit die Gouewildebeeste wat vir die hoogtepunt van die veiling gesorg het. Die Gouewildebeesbul “Tank” van Gold Creek Game Breeders, 27” horinglengte op 20 maande en 10 dae, is vir R2,7 miljoen rand verkoop. Ook die vroulike diere was hoog in aanvraag. Die hoogste prys van R 675 000 is vir ’n dragtige gouewildebeesvers van Dab Chic Wildlife Reserve behaal.
Klein bokkies het vir grootgeld verkoop.
Nuwe rekordpryse:
Rietbokke behaal ’n nuwe rekord prys van R 35 000 stuk, terwyl Rooi-Ribbokke ook vir ’n nuwe rekord prys van R 28 000 stuk verkoop is.
’n Swart Springbok ram behaal R 30 000, nog ’n nuwe rekord prys.
Rooibokooie dragtig van saalrugram verkoop ook vir nuwe rekordprys van R 34 000.00
Steenbokkies behaal R 26 000 stuk, Klipspringers R 50 000 en Bosbokke verkoop vir R 34 000 stuk.
Njala-ooie dragtig van ’n 32 ¼” bul verkoop vir R 100 000 stuk. Die vraag na swartrooibokke was ietwat beter as op van die vorige veilings. ’n Volwasse swartrooibokram behaal R 350 000 en ooie dragtig van ’n saalrug rooibokram verkoop vir R 250 000 stuk.
Bernard Groenewald van Castle De Wildt het met hierdie veiling ’n unieke geleentheid vir wildboere geskep om hulle diere op ’n famielie-veiling by die pragtige kasteelgebou aan te bied. Volgens Niel Swart, afslaer van Vleissentraal Bosveld wat die veiling aangebied het, is daar ’n behoefte by wildboere wat nie aan groepe behoort nie, om hulle aanteeldiere op Prestige veilings aan te bied. Castle De Wildt het hierdie behoefte raakgesien en aan wildboere wat reeds by die kasteel gekoop het, die geleentheid aangebied om hulle aanteeldiere op hierdie Familie-veiling te verkoop.
Volgens Swart was dit vir baie van die verkopers ’n eerstekeer wat hulle diere op ’n veiling verkoop was en sal die veiling ’n jaarlikse instelling word.