Te laat

comment
Nou dat dit heeltemal te laat is vir talle nywerhede en kleinsakeondernemings wat besig is om hulle deure te sluit, besef dr Rob Davies, minister van handel en nywerheid dat iets baie vinnig moet gebeur om die Suid-Afrikaanse ekonomie van ondergang te red.
In ‘n artikel in Sake24 (Woensdag 9 September) sê hy dat vinniger ingrypings gemaak moet word deur vinniger en harder te werk. Die einste waarvoor nyweraars die regering reeds jare lank smeek. Vir die ANC is die steun van die vakbonde ongelukkig hoër op die agenda as die een wat Davies nou voor smeek.
Stakings maak mense lui vir werk. Werkers besef nie dat as hulle staak, word die ekonomie asook hulle vooruitsigte op ‘n beter toekoms direk in die wiele gery. Stakings, onredelike arbeidswette en onbillike belastingheffings (veral teenoor klein tot middelslag ondernemings), stadig maar seker besig is om die toekoms van alle inwoners van hierdie land te vernietig.
Hoe lank word daar nie reeds gesê ons kan nie net afhanklik wees van ons uitvoer van grondstowwe nie, daar moet ‘n waarde toevoeging tot hierdie produkte wees. Tog word mynlisensies links en regs uitgedeel aan alle ANC kaders en familielede, die paadjie tot onmiddellike rykdom
Die regering kan nie werk skep nie. Staatsdiensamptenare se salarisse word uit belastinginkomste betaal. Hoekom is die staatsdiens die grootste werkverskaffer in Suid-Afrika? Daar is net een antwoord daarop naamlik dat die ANC sien die kleinsakeman as ‘n onuitputlike bron om sy skatkis vol te hou. Hieruit kan hy sy ondersteuners wat poste in die staatsdiens vul, of hy bevoeg is om die werk te kan doen of nie, ‘n goeie salaris betaal en daardeur verseker dat daardie werknemer weer vir hom in komende verkiesings kan stem.
Hulle vergeet egter die 25% en meer werkloses wat nie werk kan kry nie omdat hulle nie reg geskool is nie. Nieteenstaande die feit dat onderwys die grootste hap uit die begroting vat en die van die laagste vlakke van geletterdheid lewer, is daar baie min skoolverlaters wat oor die kwalifikasies en vaardighede beskik om in die nywerheid en beroepslewe opgeneem te kan word. Voeg hierby die welsyntoelaes wat sorg vir nog meer probleme onder ongetroude jong meisies wat hulle kinders op staatshulp in die afwesigheid van ‘n verantwoordbare vaderfiguur moet grootmaak, en jy jaag met ‘n volgepakte bus oor die krans van ekonomiese ineenstorting.
Hoe gaan die regering dan sy oneffektiewe staatsdiens en welsyntoelae-stelsel in stand hou.
Davies eindig sy aanbeveling af met “Ons moenie onsself kul nie – daar is nie ‘n wonderkuur nie.” “Ons moet onsself harder en verder druk”. Hoe dan nou?
Ongelukkig praat Davies met die mense wat hierdie feite reeds lankal weet. Gaan praat met diegene wat dit nog nie weet nie. Begin by die vakbonde, dan met die stakers, dan met die beleidmakers, maar eerstens met jouself. Vra jouself af hoekom het jou party dit nie reeds 20 jaar gelede gedoen nie. Dan sou ons nie met ‘n verlore generasie gesit het wat op aalmoese staatmaak weens hul lae vlakke van ongeletterdheid en vaardighede nie.
Dit wat hy voorstel is reeds te laat om hierdie mense se toekoms te red. As regering van die dag sal die ANC hiermee opgeskeep sit totdat die ongeleerdes en werkloses wakkerskrik – Ek glo nie dit is iets wat enigeen wat iets kan verloor, wil aanskou nie.