Vry oor die grense

comment
Europa ervaar tans dit wat ons reeds meer as twintig jaar in Suid-Afrika mee saam leef. Dit is naamlik die ongewenste vloed van mense wat eenvoudig net sonder enige dokumentasie oor die landsgrense stroom.
Hierdie mense vlug uit hulle lande waar hul regerings hul vervolg op grond van geloof, min of geen menseregte en despote wat van alle opposisie ontslae wil raak. Honderde het reeds verdrink waar hulle met rubberbootjies en oorlaaide vissersbote die Middellandse see vanaf Egipte en Libië oorsteek met die hoop op ‘n beter toekoms in die westerse wêreld – by dieselfde mense wat hulle tevore as kolonialiste uitgejou het. Engeland is die mees gewildste heenkome vir die meeste van hulle.
In Suid-Afrika is hulle oorspronklik uitgewekenes genoem wat nou maar net weer na die land van oorsprong terugkeer. Daar was nie noodwendig enige bewyse dat enigeen van hulle wel in Suid-Afrika gebore is nie. Met die ANC aan bewind is hulle met oop arms ontvang ongeag die las wat dit op die land se beperkte natuurlike hulpbronne gelaai het nie. Hoe meer mense oorgestroom het, hoe meer stemme vir die ANC.
Steeds vloei mense oor die Suid-Afrika grense en verdwyn in die gemeenskap. Suid-Afrika is deesdae die bakermat vir vals ID boeke en paspoorte, ‘n feit wat bydrae tot strenger visum beperkings deur lande wat voorheen nooit enige beperkings gehad het op Suid-Afrikaanse burgers nie.
Een van die redes hiervoor is dat bedrog hoogty vier en dit nie so moeilik is om ‘n staatsdiens amptenaar om te koop om die nodige dokumentasie te bekom nie. Daarby is die voorste vervalsers van paspoorte en ander dokumentasie blykbaar hier in Suid-Afrika gevestig.
Dit is dan net in Suid-Afrika onder die ANC bewind dat die hoofingenieur van ‘n staatsgedrewe besigheid op grond van vervalsde ingenieurskwalifikasie, waarby ingesluit is ‘n doktorsgraad verwerf aan ‘n Duitse universiteit, aangestel word in so ‘n hoë amp. Twee van die swetterjoel loko’s wat hy in Spanje teen miljarde rande aangekoop het, is nie geskik vir gebruik op ons bestaande spoorlyne nie. Twee van hulle is reeds afgeskryf omdat hulle ontspoor het.
Die indruk onder die (swart)jeug bestaan dat solank jy ‘n universiteits graad het, deure outomaties vir jou oopgaan. Die rede hiervoor is die feit dat ‘n universiteitsgraad dieselfde gewig dra as ‘n vervalste graad. Jy hoef nie veel kennis te hê om ‘n top posisie te bereik nie. Jy kan dalk ‘n hele paar miljoen rand verdien aangesien daar in elk geval ‘n adviseur en kontrakteur aangestel gaan word om jou werk vir jou te doen.
Dit is miskien die hele rede vir die sogenaamde transformasie van Noordwes Universiteit (PUK) en US (Universiteit van Stellenbosch). Hulle standaarde is hopeloos te hoog. Wat hierdie mense nie besef nie is dat daar meer waarde aan ‘n tegniese kwalifikasie, waar jy geleer word om met jou hande en jou kop te werk, as ‘n graad met vakke wat jou geen agtergrond in die werksomgewing bied nie, jou kwalifikasie verkry. Jy gaan steeds nie werk in die privaatsektor, wat die land se ekonomie aan die gang hou, kry nie.
Met ‘n President wat self nie veel formele onderrig het om op staat te maak nie, is onderwys beslis nie ‘n prioriteit in hierdie land nie. Hoe dommer jy die onderdane hou, hoe minder gaan hulle jou bevraagteken.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël