Skoukomitee bedank borge

Estie Steenekamp van Thabazimbi toerisme saam met Jan Fourie.
Estie Steenekamp van Thabazimbi toerisme saam met Jan Fourie.

THABAZIMBI – Die organiseerders van die Thabazimbi Landbou en Nywerheidskou het Vrydagaand al hul borge en ondersteuners bedank tydens ‘n geselligheid by die Thabazimbi Skouterrein.
Tydens hierdie geleentheid het Jan Trichardt, voorsitter van die Thabazimbi Skouvereniging, genoem dat nieteenstaande die landswye droogte wat regoor die land heers, is topgehalte stoetvee uitgestal.
As gevolg van hierdie skou het die simmentalers-telers besluit da hulle volgende jaar hul Nasionale Kampioenskappe tydens volgende jaar se Thabazimbi Skou gaan aanbied. Die Limousine-telers het ook aangedui adt huelle hul streeks kampioenskappe vir 2016 tydens volgende jaar se Landbouskou gaan aanbied.
Sover dit beestelers aan betref het die Brahman-telers aangedui dat hulle volgende jaar met ten minste 300 inskrywings deel van die 2016 Thabazimbi skou gaan wees, terwyl die Afrikaner Stoetelaars in volle sterkte gaan terugkeer.
Trichardt het genoem dat die oorspronklike ou skou saal opgegradeer word met nuwe plafonne asook ablusiefasiliteite om hierdie in nog ‘n bruikbare onthaalarea geskep word.
Vlooi-mark tipe stalletjies is voor die aanbieding van die skou streng gekeur om te verseker word dat besoekers aan die skou nie oorval word met mense wat skou-vir-skou dieselfde goedere aanbied nie. Trichardt het ook genoem dat nieteenstaande die afname in stalletjies, die stalletjies wat gekeur is ‘n toename van 20% getoon het. Die uitstallers was veral beïndruk met die familie-atmosfeer wat hulle tydens die skou ondervind het, ‘n groot factor om te verseker dat hulle beslis sal terugkeer na die volgende aanbieding van die Thabazimbi Skou.
Trichadt het genoem dat alhoewel groot boerdery masjiene soos stropers en balers uitgestal is, daar steeds ‘n behoefte van die boere se kant bestaan om hierdie masjinerie in werking te sien. Dit kan egter nie op die skouterrein gedoen word nie, en daar voor het hulle reeds voorsiening gemaak. Vanaf volgende jaar sal daar demonstrasies op nabygeleë plase aangebied word waar boere hierdie toerusting in werking kan sien.
Aangesien wild ‘n groot deel van boerdery in die bosveld, en spesifiek die Thabazimbi omgewing, uitmaak, gaan positiewe pogings aangewend word om die jagters, wildtelers en safari operateurs by die Thabazimbi Landbouskou te betrek. Vanjaar se skietkompetisie het reeds groot belangstelling getrek maar die uiteindelike doel is om jagverenigings uit omliggende dorpe na hierdie kompetisie te trek.
Op die agenda is ook om ‘n Wildsdinee aan te bied. Hiermee saam ‘n bokafslagkompetisie en om rou wildsvleis, wat vroeër hoog op die agenda was, terug te bring.
Trichardt het ook genoem dat hulle in stat was om kunstenaars van die hoogste gehalte na hierdie skou te trek en dat hulle steeds op die gemeenskap en borge staatmaak om die sukses van die skou te verseker.