Duitse Mannekoor by die KunsteGrot

36-Duitse Mannekoor
THABAZIMBI- Die Duitse Mannekoor tree Saterdagaand 26 September in die KunsteGrot op Thabazimbi op en beloof om ‘n heerlike aand van koorsang te wees.
Die koor het sy ontstaan reeds so vroeg as 1896 in Johannesburg onder die naam van “Liederkranz”. Gedurende die oorlogsjare tydens die 1940’s het die koor maar ‘n lae profiel gehandhaaf maar op 13 Januarie 1952, het sewe van die lede byeengekom om die koor weer op die been te bring en het toe onder die naam “Liedertafel” uitvoerings gelewer, onder leiding van mnr A Schmidt, wat reeds kore in Pretoria afgerig en gelei het voor die Tweede Wêreld oorlog en daarna in die interneringskamp in Baviaanspoort. Sy vrou het gehelp met die klavierbegeleiding.
Die koor het vinnig gegroei en het hulle na ‘n groter lokaal gesoek wat hulle toe deur die ATKV in Braamfontein gekry het. Hulle eerste optrede was op 15 November 1952 in die skoolsaal van die Duitse Skool in Johannesburg. Dit was ‘n groot sukses met al die kaartjies wat uitverkoop is. Dit het dan ook bewys dat ‘n Duitse koor goed in die kultuurprogram van Suid-Afrika inpas.
Hulle eerste oorsese optrede was in 1956 tydens ‘n Sangfees in Stuttgard Duitslan. Deur die jare het die koor aan ‘n verskeidenheid van internasionale koorfeeste opgetree, ondermeer in die Johannesburgse Stadsaal asook verskeie dorpe en stede regdeur die land.
In 1992 is hulle onder leiding van Annemarie Rautenbach opgeneem tydens ‘n radioprogram opgeneem. Hulle tree steeds op tydens funksies by ouetehuise, kerke en ander instellings.
Die koor het dan ook ten doel om hul rol as kultuurinstansie vol te staan en beywer hulle hul ook vir die bevordering van Duitse Liedere op die platteland.
Gebonde aan hul oorspronklike kultuur, sing hulle steeds tradisionele Duitse Volksliedjies om dit te bewaar en lewend te hou vir die volgende generasie. Hulle repertoire sluit uit die aard van die saak ook tradisionele Suid-Afrikaanse liedjies is.
Moet dus nie te verbaas wees as jy ‘n paar bekende wysies onder die Duitse volksliedjies hoor nie.
Die vertoning begin stiptelik om 19:00. Wees gerus vroegtydig daar en geniet ietsie om aan te peusel voordat die vertoning begin. Verversings met ‘n Duitse inslag sal te koop aangebied word. Kaartjies kos R100 en vir meer navrae kan Rita geskakel word by 083 744 8599.
Vrydag aand kom kuier die koor by Dewside en hulle het belowe dat daar so ‘n klein verassingtjie gaan wees as hulle net keel wil skoonmaak voor die volgende dag se vertoning.
Al Dewside se tafels in die restaurant is vol bespreek vir Vrydagaand 25 September maar daar is nog ‘n paar tafels buitekant beskikbaar. As jy deel wil wees van hierdie kuier, bespreek gerus by Estelle – 076 720 3449.