Koedoes teen boelies!

bully
KOEDOESKOP – Laerskool Koedoeskop word al hoe meer bewus van boelies in skole en tieners wat hul eie lewens as gevolg hiervan neem.
Hulle wil elke leerling bewus maak van wat ‘n boelie is. Dit is nie net fisiese afknouery nie maar kan ook verbaal wees. Laerskool Koedoeskop het ‘n projek begin saam met Estie Steenkamp van Exanten om boelies te stop en om elke leerder bewus te maak oor wanneer hy/sy ‘n boelie is.
Plakkate is ook op die skoolterrein opgesit wat die leerders daagliks sal herinner om nie ‘n boelie te wees nie. Elke plakkaat is ‘n motivering vir leerders om sterk te staan teen boelies.
Gemeenskap moet saamstaan en fokus op mekaar se goeie punte. Bou eerder daarop as om ander af te kraak oor hul swakhede.