Neos leerling verwerf Meestersgraad in Australië

34-NEOS meester
Neos Christen skool is voorwaar trots op een van sy oud leerlinge Chrisna du Plessis. Chrisna het haar skoolloopbaan in 2003 as ‘n Graad 6 leerling by Neos begin. Sy matrikuleer in 2009 as hoofdogter by Neos en begin haar studies aan die Universiteit van Pretoria in 2010 waar sy ‘n BSc Binne Argitektuur graad inskryf. In die jaar 2012 studeer sy af by Tukkies waar sy hierdie graad verwerf. In 2013 doen sy internskap by een van die groot argitekmaatskaapye nl. Junior interior designer by Geyser Hahn Architects. In dieselfde jaar doen sy aansoek vir keuring om haar meesters graad vir Volhoubare Ontwerp (of ‘Sustainable Design’) in Australie by die ‘University of South Australia’ te verwerf. Sy ontvang keuring daarvoor en het gedurende Julie 2015 haar meestersgraad – (Master of Sustainable Design) in Australië ontvang.
Neos Christen Skool wens Chrisna geluk met hierdie uitsonderlike prestasie en is trots op die uitmuntende wyse waarop sy ook haar skool se naam hoog hou.