DA Leier besoek Thabazimbi

Die DA-Thabazimbi, asook die DA Provinsiale leier Jacques Smalle en Desiree van der Walt, DA LP, het Thabazimbi Sondag 16 Augustus besoek en terselfdertyd van Dewside Restaurant se konferensiefasiliteite gebruik gemaak, voordat hulle die inwoners in die Multipurpose Hall in Regorogile toegespreek het. Hulle is op die foto van links: Raadslid Franco Loots, Desiree van der Walt (DA LP en Kiesafdelingsleier), Raadslid Paul Scruton (DA wyksraadslid wyk 2), DA Raadslid Zanele Nboqo, Mmusi Maimane (Federale en Parlementêre Leier – DA), dr Bertie Joubert (DA Raadslid en koukusleier), DA Raadslid Piet Strydom en Jacques Smalle (DA Provinsiale leier – Limpopo).
Die DA-Thabazimbi, asook die DA Provinsiale leier Jacques Smalle en Desiree van der Walt, DA LP, het Thabazimbi Sondag 16 Augustus besoek en terselfdertyd van Dewside Restaurant se konferensiefasiliteite gebruik gemaak, voordat hulle die inwoners in die Multipurpose Hall in Regorogile toegespreek het. Hulle is op die foto van links: Raadslid Franco Loots, Desiree van der Walt (DA LP en Kiesafdelingsleier), Raadslid Paul Scruton (DA wyksraadslid wyk 2), DA Raadslid Zanele Nboqo, Mmusi Maimane (Federale en Parlementêre Leier – DA), dr Bertie Joubert (DA Raadslid en koukusleier), DA Raadslid Piet Strydom en Jacques Smalle (DA Provinsiale leier – Limpopo).

THABAZIMBI – Die federale- en parlementêre leier van die Demokratiese Alliansie, Mmusi Maimane, het Thabazimbi Sondag 16 Augustus 2015 besoek. Tydens sy besoek het hy ook ‘n besoek by die plaaslike staatshospitaal afgelê, na aanleiding van klagtes, soos ook van vermeld is deur een van ons lesers in verlede week se Kwêvoël.
Na sy aankoms te Thabazimbi landingstrook is hy, Jacques Smalle, provinsiale leier van Limpopo, Desireé van der Walt, LP en kiesafdelingsleier van die DA, asook ander afgevaardigdes na Dewside Restaurant om met die plaaslike DA raadslede onbyt te nuttig en noodsaaklike sake van die plaaslike munisipaliteit is bespreek.
Ongeveer 500 belangstellendes het sy toespraak by die Regorogile gemeenskapsaal aangehoor. Hy het opgemerk dat noodsaaklike dienslewering in Thabazimbi gebrekkig is en sy kommer uitgespreek daaroor. “Hoe kan jy lewe en kinders grootmaak in ‘n dorp waar riool in die straat afloop,” het Maimane gevra. Hy het ook genoem dat dit nooit by Nkandla sal gebeur waar president Jacob Zuma se huis is nie.
Maimane het die teenwoordiges herinner dat daar weer volgende jaar munisipale verkiesings gaan plaasvind en dat die plaaslike stadsraad slegs verbeter kan word deur jou stem uit te bring vir ‘n bevoegde kandidaat wat in staat is om die pligte as raadslid tot die welvaart van die dorp te kan bydra. ‘n Ander bron van kommer vir hom is politieke inmenging by die SAPD asook onbevoegde persone in hoë poste, wat suiwer politieke aanstellings is.
Maimane het te kenne gegee dat hy hom volgende maand tot die grondwetlike hof gaan wend om hierdie sake aan te spreek en antwoorde te kry, sodat die korrupte persone kan boet vir hulle dade. “Die hulpbronne van die dorp, is nie die hulpbronne vir uitgesoektes nie, maar die hulpbronne vir almal,” het hy toegevoeg. “Wanneer tydelike werksgeleenthede aangebied word, moet jou politieke affiliasie nooit ‘n rol speel of jy die werk gaan kry of nie.” Gebrekkige rioolverwydering, geen water en geen elektrisiteit dui vir hom op ‘n regering wat net gefokus is op selfverryking en nie gefokus is op die mense wat daar bly nie, “ons kan dit verander,” het hy gesê. “Tydens verkiesings deel die ANC kospakkies uit om stemme te kry, neem daardie kospakkies,” sê Maimane, “maar stem vir die DA.” Die DA is nie ‘n party wat sorg vir net sekere bevolkingsgroepe nie, die DA is ‘n party vir alle Suid-Afrikaners.
Hy het later daardie dag na Marikana gereis vir die herdenking van die slagting, drie jaar gelede, toe 34 mynwerkers deur die SAPD doodgeskiet is. “Ons polisiediens bestaan uit twee groepe: goeie polisiebeamptes en tsotsi’s. Ons moet sorg dat die goeie polisiebeamptes die hoë poste kry,” het hy bygevoeg, sodat die polisie ontslae kan raak van onbevoegde persone sodat boere, vroue en alle Suid-Afrikaners veilig kan voel. “Dit is nou die regte tyd om by mekaar te staan as Suid-Afrikaners om die regering ten goede te verander, want solank die ANC aan bewind is, gaan ons geen verandering kan sien nie,” het hy gesê.
Hy het bygevoeg: “Ek is lief vir hierdie dorp, ek is lief vir Thabazimbi. Hierdie dorp het al die potensiaal om ‘n mega-dorp te word. Ek kan die vooruitgang sien.” Hy het genoem dat die privaatsektor dit nie alleen kan laat gebeur nie, maar het die hulp nodig van almal om saam te staan, want dit is die enigste manier hoe vooruitgang in hierdie dorp verseker sal wees.
Hy voorsien ‘n toekoms waar hierdie dorp se kinders na skool kan studeer om hulself as dokters, prokureurs, onderwysers en ander belangrike beroepe te bekwaam.
Maimane het afgesluit met: “Die ANC se dienslewering is in baie gevalle net op ANC wyke gemik, terwyl DA wyke afgeskeep word.” “In die Wes-Kaap daal werkloosheidsyfers, hier styg dit.” Hy is dit eens dat almal bereik moet word, om ingelig te word om vir die DA te stem.
Die DA het sy dankbaarheid uitgespreek teenoor plaaslike donateurs wat hierdie besoek moontlik gemaak het.