Half-mylpaal, of, is dit nie?

comment
Na 32 jaar is ek en Kwêvoël uiteindelik by die halfmylpaal, indien daar so iets bestaan. Kwêvoël vier hierdie week sy 32ste verjaarsdag. Ek was 32 jaar oud toe ek die Kwêvoël begin het.
Van koerantwese en joernalistiek het ek niks geweet nie, tog het ek daarmee voortgegaan, al was oorlewing miskien die grootste dryfveer. Daar is geen beter leermeester as om in die diepkant in te tuimel nie. Ek is nie ingestamp nie maar het self ingespring.
Met my Nasionale Diploma vir Tegnici (T4 – bestaande uit 29 modules verkry aan die destydse Pretoria Kollege vir gevorderde Tegniese Opleiding met Aërodinamika en Vliegtuigontwerp) agter my naam, en na tien jaar in die lugvaartbedryf met my laaste posbenaming “projek ingenieur”, was dit beslis nie die mees aanbevole agtergrond vir my nuwe beroep nie.
Miskien is daar ‘n boodskap hieraan verbonde. Gaan kry verkieslik eers ‘n na-skoolse kwalifikasie. Moenie bang wees om die uitdaging te aanvaar indien die geleentheid hom voordoen nie, jy kan daarna die nodige vaardighede aanleer.
Dit is seker die een ding wat my die meeste pla in hierdie land. Kinders wat verkies om eerder werkloos by hul ouers te bly, en ouers wat nie besef dat dit hulle plig is om te sorg dat hulle kinders een of ander bruikbare kwalifikasie of vaardigheid moet verkry nie.
Met Suid-Afrika se onderwysstelsel wat, nieteenstaande al die geld wat daarin gestort word en net eenvoudig in die amptenary se sakke verdwyn, die swakste op hierdie kontinent is, gaan ‘n universiteits-graad jou ook maar min in die sak bring. Met die kwotastelsel wat op universiteite geplaas word en die meerderheid van studente wat met nuttelose grade en steeds ongeletterd daar uitstap, is daardie graad van geen waarde nie. Jy gaan van geen werk in die openbare sektor verseker wees nie. Die staatsdiens sal dalk belangstel want die meeste van hulle werkers is swak geletterd.
Aanvaar maar dat alle staats- en lokale bestuurbegrotings, nie die goedere lewer waarvoor begroot word nie. Die meeste van hierdie geld beland in die sakke van die regerende party en hul kaders.
Met ons hospitale en gesondheidsdienste wat in so ‘n chaotiese toestand is (sien ook die lesersbrief hiernaas), is dit moeilik om te glo dat die begroting vir die provinsiale en staatshospitale, gebaseer is op die begrotings van die voorste privaat hospitale in die land. Waar gaan die geld bestem vir instandhouding, opleiding en medisyne en mediese personeel heen?
Dit is vir jouself om te besluit om iets met jou lewe te doen en nie agter in die ry te gaan staan vir die toegifte van ‘n regering wie se welsynsbegroting om mense aan te moedig om te teel, die grootste hap uit die staatskatkis vat nie. Hoekom nie eerder ‘n vaardigheidsloon aan werkgewers te betaal om die koste te dek om jong mense op te lei nie. By Kwêvoël bestaan potensiële vakature, net soos by talle ander klein tot middelslag sakeondernemings, maar met die regerende ANC se ongenaakbare houding ten opsigte van onredelike arbeidswetgewing en belastings wat die kleinsakeman versmoor, doen mens maar eerder alles self in plaas daarvan om iemand op te lei in een of ander vaardigheid. Geld vir addisionele personeel is daar nie.
Hierdie geld om ‘n nuwe toekoms vir jou te verseker val nie uit die hemel soos beloof deur al die kitskerke nie, maar uit die sak van die belastingbetaler.
Maak nou reeds seker dat jou naam op die kieserslys van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit is. Net deur te gaan stem kan mens ontslae raak van die skuim wat ons swaar verdiende inkomste op die strande van korrupsie uitspoel.