DA: Genoeg is genoeg

letter
THABAZIMBI – Na afloop van die finansiële komitee vergadering van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit, wat op Donderdag, 30 Julie 2015 gehou is, het die DA formeel kennis gegee dat hy geen ander opsie meer oor het as om ‘n klagte by die SAPD teen die bestuur van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit en ANC raadslede in te dien, en ook dat die DA ‘n versoek gaan rig dat die munisipaliteit onder administrasie geplaas moet word.
“Mens kan duidelik sien ons nader weer ‘n verkiesing met die hooggeplaaste persone soos onder andere LUR’s en die Limpopo Premier wat Thabazimbi besoek om toe te sien dat die ANC se Trevor Gordhan se “Back to Basic-beleid”, wat probleme op plaaslike regeringsvlak aangaande vervoer, paaie kwessies en selfs die lot van ou mense moet aanspreek, wel uitgevoer word.” is die mening van DA raadslid, Piet Strydom, wat hy teenoor Kwêvoël uitgespreek het.
“Woon egter hierdie geleenthede by, dan kan jy duidelik sien dat belastinggeld misbruik word om die ANC se verkiesingveldtog te finansier. Verder moet jy hoor van “The good story what we have to tell” in Thabazimbi plaaslike owerheid. Dan vra ek myself af: Watter goeie storie het ons ANC beheerde munisipaliteit te vertel as daar gedurende die 2014 finansiële jaar honderde miljoene aan ongemagtigde, onregmatige en vrugtelose uitgawes spandeer is. Dit is dus geen verrassing dat ons plaaslike owerheid nie in die basiese dienste soos water, goeie paaie en ander behoeftes in die gemeenskap kan voldoen nie, kyk maar net wat in die hele munisipale gebied aangaan. Plaaslike diensverskaffers word ook eenvoudig nie binne die voorgeskrewe tyd betaal nie.”
Raadslid Strydom het gesê dat hy die frustrasie van die gemeenskap verstaan. Hulle is kwaad en moedeloos vir hierdie onbevoegde ANC beheerde munisipaliteit.
Volgens raadslid Strydom is daar oor die afgelope vier jaar se raadsvergaderings ongeveer 17 besluite in die raad geneem waar die DA die vergadering daarop gewys het dat indien sodanige items aanvaar word, dit groot nadelige finansiële implikasies vir die munisipaliteit inhou en dat in sommige gevalle gruwelike oortredings van die munisipale wette ter sprake is.
“Soos gewoonlik het die ANC hulle meerderheid gebruik om die besluite deur te forseer en nie ‘n duit om te gee wat die implikasies is van sodanige besluite nie” sê raadslid Strydom.
Strydom se verder dat daar twee verdere sake is wat bygedra het dat die DA gevoel het tot die besef dat dinge nie so kan voortgaan nie.
Eerstens is daar die korrupsie ondersoek teen die vorige munisipale bestuurder wat al ‘n jaar met volle voordele van R100 000 per maand geskors is en heerlik op die belastingbetaler se geld vakansie kan hou. As gevolg hiervan word iemand waarnemend in sy pos aangestel met gepaardgaande waarnemingsvoordele. ‘n Ander persoon wat weer in daardie persoon se plek moet waarneem, word aangestel. Weereens met waarneming voordele. Geen wonder die dissiplinêre aksie word uitgerek, want dit is lekker gerieflik vir geskorsde amptenary.
In die tweede plek is daar die forensiese oudit wat al gereed is vanaf einde Oktober 2014. Dit is ‘n publieke dokument wat steeds van die publiek weerhou word ondanks die feit dat daar al by sewe geleenthede beloof is dat dit die volgende week beskikbaar gestel sal word. Die burgemeester het self, sowat twee maande gelede in ‘n radio onderhoud, belowe,dat dit die volgende Maandag beskikbaar gestel sou word. Raadslid Strydom deel was van die panel tydens hierdie onderhoud.
“Die voorsitter van die finansiële komitee het ‘n brief aan die DA gerig waarin te kenne gegee word dat DA hulle gedreig het en dat hulle die vergadering ontwrig het toe hulle uitgestap het. Die waarheid is egter dit nie ‘n dreigement was nie. Die DA het hulle bloot ingelig wat hulle gaan doen en die voorsitter meegedeel dat hulle hulself van die vergadering verskoon” sê Strydom.
Ter pers gaan het die burgemeester een kopie van die forensies verslag aan die DA oorhandig en kon die DA nog nie uitspraak hieroor gee nie. Volgens die DA is daar reeds genoeg bewyse om voort te gaan met doe kriminele klag wat hulle by die SAPD gaan inlewer.