Vlug na die onderdrukkers

comment
Meer as 4000lt rioolwater word daagliks in Suid-Afrika se riviere gestort. Hoofsaaklik as gevolg van swak dienslewering deur die munisipaliteite asook die feit dat min of geen instandhouding gedoen is deur die departemente wat daarvoor verantwoordelik is nie. Voeg hierby die duisende Afrikane wat daagliks oor ons grense stroom vir die hoop op ‘n beter toekoms in Suid-Afrika as wat die land van herkoms hulle kan bied, waarvoor geen addisionele toilet geriewe voor beplan word nie.
Dit is nie net Suid-Afrika wat oorval word deur vlugtelinge uit ander Afrika state as gevolg van disfunksionele Afrika regerings nie, maar loop verskeie Europese lande, wat voorheen as koloniale moondhede geklassifiseer is, deur onder die vlaag van onwettige immigrante wat assiel in hierdie lande soek. Hierdie week het ten minste tweehonderde mense in die Middellandse see verdrink toe die oorbelaaide boot, met sowat 600 mense aan boord, omgeslaan het terwyl hulle van Libia, een van die eerste Afrikastate wat reeds in 1951 onafhanklikheid verkry het, die gevaarlike tog oor die see na Italie toe aangedurf het.
Italie het Libia sedert die 1920’s gekolonialiseer. As gevolg van verskeie botsings met die plaaslike bevolking, is duisende van die oorspronklike inwoners van Libia uitgemoor. Die rede dat die inwoners van Libia vlug, insluitend Moslems, word hoofsaaklik daaraan toegeskryf dat hulle wou weg kom vanaf die armoede en die onhumanistiese regerings in die Afrika lande.
Hoekom hulle na hul voormalige onderdrukkers vlug is maar net weereens bewys van disfunksionele Afrika regerings. Libia het van ‘n arm land tot een van die rykste uitgetroon met die ontdekking van olie daar. Soos dit in Afrika gaan, word die rykdom van die land nie met die mense wat die regering in beheer geplaas en steeds hou, gedeel nie. Dit beland uitsluitlik in die regering se skatkis en is nie daar om die lewensgehalte van sy burgers of selfs ondersteuners te bevorder nie.
Die Nkandla sage met die “opgradering” van koning Zuma se paleis is ‘n sprekende voorbeeld hiervan. Net-so is die ANC en sy kaders se vergrype aan myne en belastinggeld. So ook die miljoene rande wat jaarliks in die regering en munisipale begrotings verdwyn.
Suid-Afrika is 33ste op lys van waterskaars-lande, maar tog gooi hy sy grense oop vir alle swart mense wat vanuit die noorde na Suid-Afrika vlug met die wete dat hierdie mense in swak omstandighede sal moet bly met geen krag of watervoorsiening nie. Uit hierdie gebiede kom die grootste bydra tot besoedeling van ons skaars waterbronne. Suid-Afrika moet homself maar gereed maak dat beurtkrag vir nog etlike jare, ten minste solank as wat regstellende aksie met sy diskriminasie teen wit werkers voortduur, plus nog ‘n paar, sal voortduur. Wat niemand op hierdie stadium in besef nie, is die feit dat beurtwater nie ver in die verskiet is nie. Dit is ‘n ooglopende feit wat nie deur ‘n ruimtevaarder aan jou uitgespel hoef te word nie. Daar sal seker ook ‘n stoorbelasting gehef word indien jy oor ‘n watertenk beskik om water op te gaar vir al die tye wat die munisipaliteit onbevoeg is om water te verskaf.
Munisipale amptenare behoort van poging tot moord aangekla word deurdat hulle nie alleen hierdie vlugtelinge nie, maar die meeste plaaslike inwoners blootstel aan dodelike vergiftiging. Met al die rou riool wat in ons waterbronne beland as gevolg van die feit dat meeste van die munisipaliteite se waartesuiweringinstallasies nie werk nie, betree ons ‘n fase van skaarste aan bruikbare water en gaan beurtwater ons voorland wees.
Die riool word wel na die rioolplase gepomp, maar beland in die meeste gevalle onverwerk in die naaste rivier. Water in die Krokkodilrivier onderkant Hartebeespoort bevat dieselfde dodelike gifstowwe as slanggif. Dit is net ‘n kwessie van tyd voordat dit sterk genoeg word om dieselfde effek as slanggif te hê as jy dit sou inneem.
As gevolg van regstellende aksie het Suid-Afrika maar een sewende van sy bevoegde mense wat oor kennis van waterversorging beskik in diens. Daar is talle wateringenieurs wat sonder werk sit as gevolg van regstellende aksie, of reeds met pensioen afgetree het. Hierdie mense moet terug gelok word om solank ‘n databasis van vaardighede opgestel kan word en beplan word hoe om sake reg te stel.
Die enigste rede hoekom dit nie nou prakties uitvoerbaar is nie, is omdat die regering die grootste besoedelaar van die waterbronne is met hul kader aanstellings in munisipaliteite. Hierdie amptenare het min of geen kennis van watersuiwering nie, nogg minder om die bestaande infrastruktuur om rioolwater te suiwer in stand te hou nie.
Om sake in eie hande te neem stel jy jou bloot aan “vigilante” aksie aangesien die terrein en stelsel slegs toeganklik is tot die munisipale werkers wat dit moet bedryf. Enige sterfte of siekte wat teruggevoer kan word na die tydperk dat die gemeenskap die rioolwerke oorneem, sal die betrokke persone aangelka word van moord of poging tot moord. Jy mag nie wet in eie hand neem nie tensy ‘n hofbevel die betrokke munisipaliteit as onbevoeg bevind.
Om hierin te slaag sal almal in die dorp moet saamstaan en ‘n fonds stig, sodanig dat regsmening ingewin kan word om die regte stappe te volg om munisipale amptenary te onttroon.
Totdat dit gebeur, is een saak duidelik, ons sal water moet bespaar. Hierdie saak raak dringend en daar kan verwag word dat verskeie munisipale bestuurders en uitvoerende raadslede en amptenare binnekort toegesluit kan word weens korrupsie, wanbestuur en mansslag aangesien hulle duisende mense se lewe in gevaar gestel het. Mag hierdie klagtes uitloop op veranderde klagtes van poging tot moord.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël