Kansa Jail & Bail by Thabazimbi Superspar

11111
THABAZIMBI – ‘n Hele paar borgaansoeke gaan toegestaan word aan bandiete van die Bostronk In Thabazimbi. Die borgaansoeke sal tydens die Kansa se Jail & Bail verhoor wat more, Saterdag 25 Julie plaasvind, aangehoor word. Die borgaansoeke vind onder die wakende oog van Regter Esmé Behrens by die Thabazimbi Superspar plaas.
Lede van die publiek is welkom om die hofsitting, wat vanaf 10:00 tot 11:30 deur Kansa – ‘n Artikel 21 Nie-Winsgewende organisasie en 100% staat maak op eie fondsinsamelingsprojekte om sodoende te kan voortbestaan en hierdie waardevolle dienste te kan voortsit en uit te brei in die gemeenskappe in Waterberg en landswyd, by te woon en help borggeld te help insamel.
‘JAIL n BAIL’ is een van die jaarlikse fondsinsamelingsprojekte wat KANSA Waterberg aanbied. Die publiek van Thabazimbi word hartlik uitgenooi om die “tronkvoëls” Saterdag te kom ondersteun waar hul kortliks ‘verhoor’ gaan word, deur ‘Regter’ Esme Behrens en in die ‘Bos Tronk’ gegooi word. Hulle sal eers vrygelaat word sodra die borggeld betaal is.
Volgens die Nasionale Kanker Register, sterf een uit elke vier persone elke jaar aan kanker in Suid-Afrika en daarom is gesondheidsbewusmaking en vroeë opsporing baie belangrik.
Die ‘JAIL BIRDS’ is: Anema Denton, Elize Pelser (Moksie), Pieter Coetzee, Tom Miller en Jaco Jansen van Vuuren. U kan die ‘JAIL BIRDS’ ondersteun met hul ‘BAIL’ gelde deur ‘n donasie aan Kansa te maak op Saterdag, of u kan dit voor die tyd oorbetaal.