Riool water – Thabazimbi

27-Riool stroom
Rou-rioolwater stroom sedert verlede week uit ‘n mangat op die terrein van die skrotmetaalwerf (voorige DW Dozer perseel). Verskeie ander besighede is op dieselfde perseel geleë en die dam rioolwater maak dit bykans onmoontlik om daar te werk. Die rou rioolwater loop in ‘n dammetjie in en daarvandaan al langs die teerpad na die rioolwerke direk in Rooikuilspruit in. Waterverskaffing en saniteit was hoog op die Belastingbetalersvergadering wat Dinsdagaand op die Thabazimbi Skouterrein gehou is aangesien alle probleme wat met water te doen het deur die Thabazimbi Munisipaliteit hanteer word in die hoop dat dit self sal verdwyn. Een van die lede van die Belastingbetalers het genoem dat die pyp wat vars water aan die dorp verskaf, plek-plek deur damme rou rioolwater loop. Dit hou verreikende gesondheids-implikasies vir die dorp en sy inwoners in, sou die toevoerpyp dalk bars as gevolg van die blootstelling aan die rioolwater. Lees binne meer oor die Thabazimbi Belastingbetalers vergadering en stappe wat reeds geneem is om die Munisipaliteit te dwing om hul werk te doen.