“Projek Winterhoop” by Hoërskool Frikkie Meyer

27-HFM oorhandig - liefdadigheid

“Projek Winterhoop” word jaarliks gereël in samewerking met die SAVF Maatskaplike dienste, Thabazimbi, om kos en komberse in te samel vir minderbevoorregte persone in ons gemeenskap.
Leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer is gevra om skenkings van komberse en nie-bederfbare kos skool toe te bring. Op so ‘n manier help hulle nie net ander nie maar stel hul ook hul Christelike liefde en waardes wat die skool voorstaan, in aksie.
Komberse en kos is voor die wintervakansie aan die SAVF Thabazimbi oorhandig. ‘n Totaal van 2665 kositems en 42 komberse is ingesamel. Baie dankie aan elke Frikkie vir hul bydraes.