Die pad vorentoe: Water die grootste prioriteit

Water
THABAZIMBI – In lyn met minister Pravin Gordhan se “Back to Basics” beleid om die onderpresterende munisipaliteite sover te kry om hulle dienslewering op ‘n aanvaarbare en effektiewe vlak te kry, het die Thabazimbi Belastingbetalers Dinsdag saam met inwoners vergader om ‘n prioritisering van die basiese dienste wat die Thabazimbi Munisipaliteit nie voorsien nie, van hoogste tot laagste in te deel.
Op hierdie manier is ‘n lys opgestel van belangrikste tot minder belangrik, maar steeds noodsaaklik, wat aandag moet geniet.
Wat duidelik uitgekom het is die waternood, in meeste gevalle die afwesigheid van munisipale water, wat as die grootste probleem in dienslewering geïdentifiseer is. Harde woorde het geval, ongelukkig van persone wat die belastingbetalersvereniging en ander instansies wat ‘n oplossing uit eie geledere probeer vind, verwar met die munisipaliteit wat die dienste moet lewer. Meeste van hierdie persone het die vergadering gou verlaat en hulle harte op die sosiale media gaan uitstort. Die opmerking is gemaak dat hierdie mense ‘n groot deel van die wegbly-stem uitmaak wat nie hulle stem tydens munisipale verkiesings uitbring nie.
Al die sprekers tydens die vergadering het klem daarop gelê om jou stem volgende jaar tydens die munisipale verkiesing uit te bring, ongeag die party waarvoor jy stem. Moenie aanhou kla sonder om bereid te wees om self skouer aan die wiel te sit om die wa deur die drif te trek nie. Ons lewe in drastiese tye wat drastiese optrede verg. Enigeen wat dink dat hierdie munisipaliteit met hul oorweldigende ANC verteenwoordiging op die Thabazimbi Munisipale Raad iets sal doen om dienslewering te verbeter, moet gaan sit en weer dink. Jou stem kan ‘n verandering meebring. Dan is jou kritiek baie welkom.
Vullisverwydering en sanitasie, wat as die volgende groot probleem geïdentifiseer is, dien onder dieselfde portefeulje by die munisipaliteit as water asook die skreiende omgewingsbesoedeling met rou rioolwater wat in die Rooikuilspruit inloop, sal saam aangespreek word.
‘n Verteenwoordiger van UASA het die betrokkenheid van hierdie unie by die oplossing van veral die watervoorsiening aan Thabazimbi aan die vergadering voorgehou. Hieruit het dit duidelik geblyk dat die gemeenskap van Thabazimbi nie stil sit terwyl die munisipaliteit die totale infrastruktuur ineen laat stort nie.
Alhoewel Magalies Water veronderstel is om die water aan die dorp te lewer, is Thabazimbi huidig afhanklik van een boorgat wat die enigste reservoir, die een in Regorogile, van water voorsien. Die ander boorgat op Thaba Park, is buite werking as gevolg van die feit dat die pomp in die gat in geval het en hulle dit nie kan uitkry nie.
Sekuriteitsprobleme met die transformators by die ander vier werkende boorgate veroorsaak het dat hulle buite werking is weens diefstal. Tumela Myn het die boorgat-probleme reggestel en ‘n private kontrakteur, Lekota, het aangebied om te sorg vir sekuriteitsomheining by hierdie boorgate om verdere diefstal van toerusting te voorkom.
Die pomp wat water aan die bo-dorp voorsien het uitgebrand aangesien daar nie teenvloeikleppe geïnstalleer was wat gekeer het dat die reservoir eenvoudig leegloop na die onderste gedeelte van die dorp toe dit uitgebrand het nie. ‘n Nuwe stelsel is geïnstalleer om te verhoed dat die pomp bly loop as die reservoir leeg is, wat ook die rede was hoekom dit uitgebrand het, nie weer sal gebeur nie.
Hierdie probleempunte behoort met die samewerking van privaatinstansies en die myne binne die volgende twee weke opgelos te wees. So-ook behoort al die bestaande reservoirs binnekort in werkende toestand te wees.
Met al die voorsieningkanale in plek is daar egter een groot probleem. In al die jare wat die ANC munisipaliteit bestuur het, is geen onderhoud aan die watervoorsieningspype gedoen nie. Die gevolg is dat indien al die pompe onder voldruk werk, swak plekke op die toevoerlyn soos waar die toevoerpyp deur rouriool water loop en roes op sy ergste is, die pype gaan bars en al die water verspil. Een ander probleempunt is die gedeelte van die pyp wat onder die ou ertshoop onderkant die aanleg loop wat in jare nooit vervang is nie en nie herstel kan word nie. Hierdie gedeelte vereis ‘n nuwe toevoerpyp wat etlike miljoene rande gaan kos en waarvoor daar eenvoudig net nie fondse voor beskikbaar is nie.
Steeds sukkel die munisipaliteit om antwoorde aan Kumba, wat meer as R31 miljoen aan hulle voorgeskiet het om die watertoevoerprobleem op te los, te gee. Alhoewel heelwat gedoen is, is daar groot gapings waarvoor hulle nie antwoorde het nie. Hierdie projek moes reeds Februarie vanjaar afgehandel wees. Wat egter in ag geneem moet word is die feit dat die Thabazimbi Munisipaliteit slegs oor twee gekwalifiseerde loodgieters en vier loogieter-hulpe beskik. Hierdie mense is bereid om te werk maar daar is eenvoudig net te veel instandhoudingswerk met te veel en vakante poste word eenvoudig nie gevul nie.
Tydens die vergadering het raadslede uitgewys dat die munisipaliteit in baie gevalle nie hulle kontraktuele verpligtinge teenoor kontrakteurs kon nakom nie waarop hulle die Thabazimbi Munisipaliteit gereeld dagvaar. Die munisipaliteit het elke keer geskik en die kontrakteurs het hul vergoeding gekry, maar ongelukkig ten koste van die Thabazimbi belastingbetaler wat die koste van die hofsaak asook die skikkingsbedrag moes betaal.
Buiten hierdie probleme met die watervoorsiening is daar baie kontrakteurs wat bereid is om onderhandelings, gekoppel aan ‘n stewige kontant terugbetaling onder die toonbank deur, met die munisipaliteit aan te gaan. Hulle is ongelukkig deel van ons gemeenskap. Diegene wat hulle aan hierdie tipe van gedrag skuldig maak, moet net weet dat dit ten koste van al die inwoners van dorp is en dat hulle net so deel is van die korrupsie wat ons land en gemeenskappe vernietig.
Op ‘n vraag of die inwoners moet ophou om te betaal vir swak dienste asook hul munispalebelastings mag terughou, is die antwoord dat dit nie so maklik is nie. Indien jy ‘n belaglike rekening kry van byvoorbeeld tien maal jou normale diensterekening sonder dat hulle ‘n verklaring daarvoor kan kry, mag jy in dispuut met die munisipaliteit gaan. Dit is net solank jy jou gemiddelde rekening wat jy voorheen ontvang het, steeds betaal. Moet net nie ophou om te betaal nie want dan het hulle die reg om jou krag af te sny. Indien jy sulke probleme ondervind, kan die Belastingbetalersvereniging jou deur al die rondslomp help aangaande die wettige stappe wat teen die munisipaliteit geneem mag word.
Tydens die vergadering is ‘n beroep op alle inwoners gedoen om in te skakel by die Thabazimbi Belastingbetalers. Teen R120 per jaar kan fondse ingesamel word om die wanfunksionele munisipaliteit hof toe te vat en die gemeenskap se saak daar te beveg. ‘n Beroep is ook op alle huisbewoners gedoen om vir die volgende paar weke water net vir huishoudelike gebruik aan te wend. Mense wat in die laerliggende dele van die dorp steeds hul tuine met munisipale water natmaak, veroorsaak baie probleme bo in die dorp waar huishoudings partykeer vir meer as ‘n week sonder die gerief van bad en toiletwater moet saamleef. Werk saam om Thabazimbi ‘n leefbare dorp te maak.
Tydens die vergadering is ook aangekondig dat die uitslag van die forensiese ondersoek na die vorige munisipale bestuurder, wat steeds R1,2 miljoen per jaar aan salaris verdien nieteenstaande die feit dat ‘n klag van erge korrupsie teen hom ondersoek word, tussen 21 en 24 Julie bekend gemaak sal word. Op grond hiervan sal ‘n kriminele klag teen hom oorweeg word.
‘n Beroep word ook op alle inwoners, ook die wat so graag hul menings op sosiale media lug, om op Thabazimbi Munisipaliteit se tuisblad te gaan, en kyk na al die munisipale bywette wat bestaan en oorweeg word. Bestudeer hulle goed en stuur jou kommentaar eerder direk aan die Belastingbetalersvereniging, wat wel iets hieromtrent as verteenwoordigend van al die inwoners kan doen.
Die Thabazimbi Belastingbetalersvereniging kan gekontak word deur Tokkie Swanepoel by 083 676 2301 of Chris Barkenhuisen by 082 615 7300 te skakel.
Sluit gerus aan. As al die inwoners van Thabazimbi en Regorogile, ongeag kleur of voorkeur betrokke raak as belasting- en dienstebetalers, is daar ‘n beter kans om die korrupsie en onbevoegdheid binne hierdie munisipaliteit te beveg.