SAVF Vakansieprogram vir laerskoolkinders

CSW005-Vakansie
THABAZIMBI – Die vakansie is weer om die draai. Die SAVF-Thabazimbitak beplan weer groot lekker dinge vir al die tuisblyers.
Die SAVF bied ‘n vakansieprogram vir laerskool leerlinge (van Gr R) aan wat insluit:-kunsprojekte, lekker boeresport, koekies bak en allerhande speletjies asook ‘n versnapering vir teetyd.
Die kostes beloop R40 per kind en dit sal die volgende dae aangebied word nl 6, 8, 9, 14 en 16 Julie.
Plek: SAVF kantoor te Parklaan no 5, Thabazimbi.
Tyd: 09:00 – 13:00.
Enige belangstellendes vir Rachel by 014 7771093 of Christelle by 084 514 6178 skakel om u kind se plek te bespreek. Sluitingsdatum vir besprekings is 2 Julie. Bespreek dus so gou moontlik om teleurstelling te voorkom. Hierdie is ‘n ideale geleentheid vir die werkende ma’s veral, om te help om die kinders positief besig te hou terwyl die skole gesluit is.
Die SAVF spreek die hoop uit om soveel moontlik maats te sien om die vakansie saam met hulle te kom geniet!