Vier Wiele Dringend vir Vierpotiges benodig

TAR klein

TAR se hoofdoel is om te help met diere wat om die een of ander rede hulp benodig. Diere wat summier afgelaai word langs die pad, diere wat mishandel word, diere wat siek is en nie versorging kry nie ensovoorts.
Dis egter nie net ‘mak’ diere wat baatvind by TAR se hulp nie. Soms gebeur dit dat baba-diertjies in die veld sonder sorg gelaat word, omdat hulle ma’s gevang word deur ‘n natuurlike vyand of doodgery word op een van ons paaie. Dan kan so ‘n diertjie na TAR toe gebring word, wat dan sal sorg dat hy/sy hulp by kundiges kan kry.
Om egter by hierdie diere en ook die ‘mak’ diere wat hulp nodig het uit te kom, het TAR vervoer nodig. Hulle het nou by ‘n punt gekom waar hulle met ‘n groot vervoerkrisis sit.
Net gewone motors kan ook nie gebruik word nie, want die hokke waarin die diere vervoer moet word, kan nie altyd by die deure inpas nie.
TAR benodig dus iets in die lyn van ‘n klein bakkie, of ‘n voertuig met ‘n vyfde deur, by die kattebak, soos ‘n Uno.
Indien daar iemand is wat so ‘n voertuig het en dit aan hulle kan skenk, sal hulle werklik dankbaar wees. Kontant skenkings waarmee hulle so ‘n voertuig kan aanskaf, sal egter ook help. Enige iemand wat op enige manier kan help dat TAR weer mobiel kan raak om by die diere uit te kom, skakel asseblief een van die volgende nommers:
Tania: 0848856487 of Annelie: 0826515464.