Mosaïek maand by Strewe

Aprilmaand was mosaïek maand by Strewetak.  Op die foto is Coreen Combrink waar sy die haar 10 jaar ledeknopie ontvang van Erica Welgemoed (links). Enige belangstellendes kan Ilna Schutte bel by 0827748803, want ons volgende vergadering is 12 Mei.
Aprilmaand was mosaïek maand by Strewetak. Op die foto is Coreen Combrink waar sy die haar 10 jaar ledeknopie ontvang van Erica Welgemoed (links). Enige belangstellendes kan Ilna Schutte bel by 0827748803, want ons volgende vergadering is 12 Mei.
Erica Welgemoed en Ria Van Zyl het verjaar
Erica Welgemoed en Ria Van Zyl het verjaar