Bosveld Akademie vier 20 jaar

1408332138391
THABAZIMBI – Bosveld Akademie wat op 24 April 1995 gestig is, is vanjaar 20 jaar oud. Die aanvanklike onderrig-en-leer aktiwiteite het in die AP Kerk plaasgevind het en het toe verskuif na die eerste asbes skoolgebou op 1 Desember 1999 in gebruik geneem.
Die huidige moderne en besonder netjiese skoolgebou is in die vierde kwartaal in 2009 in gebruik geneem. Tydens die aanbou van die huidige skoolgebou (Okt. 2008 tot Okt. 2009) is daar weer in die AP Kerk skool gegaan.
Bosveld Akademie was besonder geseënd om deur die jare deur groot geeste gelei en gesteun te word: Pam Botha, dr Louw Dreyer, Gert Swanepoel, Danie Nortjé en Glen van Rooyen om maar net ‘n paar op die naam te noem, maar daar is ook harde werk verrig deur die OR-lede en OR-voorsitters; meeste van hierdie werk en insette is agter die skerms gedoen.
Die skool bied op 2 Mei 2015 die Bietjie Bosveld-fees aan wat optredes deur Thys die Bosveldklong en die groep Muhap! behels. Hierdie funksie vind op die Landbouskougronde plaas.
In ‘n voortdurende wêreld is daar min dinge wat staties bly. Bosveld Akademie is gestig met die volgende waardesisteem: die behoud van gesonde tradisies, nederig en trots op die Afrikaner se geskiedenis, ‘n ambisieuse toekomsvisie en individuele aandag aan elke leerling.
Na 20 jaar staan hierdie waardes steeds.