Nuutverkose HFM beheerliggaan

13-HFM beheer
Op die foto vlnr voor: Harm Steenkamp, Colin Campbell (Hoof) Gerrie Raubenheimer (Voorsitter), Chris Steenekamp en Helize van Rooyen. Middel: ZW van Deventer (hoofseun), Wynand Bezuidenhout, Prof Erasmus, Herman Kgothlang, Johann Janse van Rensburg en Wiehan Koen. Agter: Martie Boshoff, Gerhard Janse van Rensburg, Marisa Lategan, Leane du Plooy, Antoinette Robbertse en Harm Schutte