Lekker klubrugby tydens Rugbyklub se 80ste viering

THABAZIMBI – Geskiedenis is gemaak met die herdenking van die Thabazimbi Rugbyklub se 80ste bestaansjaar. Nie net maak dit die klub een van die ouste rugbyklubs in die ou Transvaal nie maar is dit ook drie jaar ouer as die Blou Bulle.
In 1938 het Noord Transvaal van die Transvaal Rugby-voetbal unie weggebreek om hul eie unie met hul eie span, bekend as Noord Transvaal met sy kenmerkende rooi Barbeton Daisy op blou truie te vorm. Die rooi gemeng met goud, een van die kleure van Yskor, dui daarop dat dit dalk uit dieselfde stal gebore is, naamlik die voormalige Yskor wat sy hoofkantoor in Pretoria gehad het waarvan die kleur goud en swart was en die kleur van Pretoria se sportspanne rooi en goud was.
In hul eerste wedstryd het die nuut gevormde Noord Transvalers in die kleure van rooi en goud rugbytruie van die Pretoria se gekombineerde span gedraf en hul opponente soos bulle met hul horings aangevat het.
Daardie jare was die nuutgestigte Yster-en-erts Korporasie se enigste ysterertsmyn geleë in Thabazimbi. Met die myn wat eers moes produseer voordat die smeltery in werking gestel kon word, was dit eintlik logies dat hierdie nasie-gedryfde sport eers in Thabazimbi sou posvat voordat die Yskor-werke werkgeleenthede kon skep en met hul sportklub, wat eintlik deel was van die groter Pretoria, aan die gang kon kom.
Die werkers op Thabazimbimyn het hoofsaaklik bestaan uit wit boere uit die omgewing wat ‘n geleentheid wat Yskor gebied het met beide hande aan te gryp. Dit was naamlik die verlenging van die treinspoor vanaf Northam tot in Thabazimbi waarsonder die erts nie vervoer kon word nie.
Met die sukkelende wêreld-depressie en die gepaardgaande droogte in Suid-Afrika gedurende die vroeë 30-tiger jare, was baie plaaslike boere op die punt om handdoek in te gooi. Yskor het tot hul redding gekom met die belofte van ‘n vaste werk op die nuutgestigte myn indien hulle bereid is om hand aan die pik te slaan en te help om die nuwe spoorlyn te bou.
As mens so terugkyk lyk dit al asof hierdie boertjies nie net pikvaardighede gehad het nie, maar ook balvaardigheid met ‘n ingebore vermoë om ‘n reguit lyn na die doelpale te sny. Dit het gelei tot die amptelike stigting van Thabazimbi Rugbyklub in 1935.
Van die stigterslede is daar sekerlik niemand oor nie. Een van die legendes van Thabazimbi Rugbyklub se naam kan uitgesonder word. Wyle Ben Alberts het as jong man vir Thabazimbi Rugbyklub op die veld gedraf het. Met sy terugkeer na die bosveld en die opvolgende verplasing na Yskor Hoofkantoor, het die Ben Alberts Sportdag tot stand gekom. Oorspronklik was dit sleg tot die eerste tot derdespanne van Thabazimbi Rugbyklub en Mogol Rugbyklub op Ellisras uitgesonder. Dit het naderhand uitgebrei na ‘n volledige sportdag tussen Thabazimbi en Ellisras waar alle volwasse sportsoorte asook skolesport by betrek is.
Daar is tog heelparty rugbyspelers van die vyftiger-sestiger jare wat die 80-jare reünie bygewoon het. Hier hoef ons net te verwys na Tool Botha, Pietie Terblanche, Ampie le Roux, wat reeds as eerstespan speler van HFM ook vir die dorpspan gespeel het en op sy dae ook bagasiemeester vir die Springbokke op oorsese toere was, en vele ander.
Mens hoef maar net terug te dink aan meer onlangse voorsitters en afrigters soos die Yskor tandarts, dr Vlok, Johan Korff, Skobol Swanepoel en Jan Engelbrecht na die samesmelting met Amandelbul se rugbyklub, asook al die ander tussen hulle, wat Thabazimbi Rugbyklub na hoë hoogtes gelei het.
Die uitslag van die wedstryde wat die dag gespeel is wys dat Thabazimbi nog steeds oor sy leeuhart beskik met Mogol wat ‘n hoogs uitdagende spel gelewer het.
In die hoofwedstryd het Thabazimbi se Eerstespan die span van Limpopo Polisie gewen met 20-12.
Mogol se Eerstespan wen Polokwane se eerstespan 68-12, Thabazimbi se Tweedespan moes die knie buig voor Mogol se tweedespan met 12-7 en die afgetrede Thaba Oldies wen Pietersburg se Tweedespan 38-3.
Na afloop van die rugby is ‘n spesiale dinee vir oud- en huidige lede van die Thbazimbi Rugbyklub gehou waar ou bande weereens gesmee is.
Lank lewe Thabazimbi Rugbyklub om die vaandel steeds hoog te hou.

Ampie le Roux, ‘n oud-Thabazimbi Rugbyklublid, oorhandig die trofee vir die man van die wedstryd aan Rudolf van Thabazimbi se Tweedespan. Foto: Michell Loubser
Ampie le Roux, ‘n oud-Thabazimbi Rugbyklublid, oorhandig die trofee vir die man van die wedstryd aan Rudolf van Thabazimbi se Tweedespan. Foto: Michell Loubser