Land-en tuinbou onder die loep by VLU

NORTHAM – Northam vlu weer lekker saam gekuier tydens hul maandelikse vergadering wat op 19 Maart gehou is. Die tema van die dag was Landbou en tuinbou met gasvrouens Mari Meintjes en Tannie Marietjie van der Merwe.
Soos gewoonlik, het hulle hulself weer absoluut fantasties van hul taak gekwyt. Elke persoon teenwoordig het n pragtige “deliciuos monster” plantjie saam huis-toe geneem.
Die konferensie artikels is ten toon gestel vir almal om te besigtig en kon die gaste wat teenwoordig was ook sien waaroor alles by die VLU en hul konferensies gaan. Die artikels het ingesluit brei-, hekel-, borduur- en naaldwerk asook gebottel en handvlyt, alles wat jy aan kan dink.
Dit was ook die tak se kompetisie maand, en van die vrouens het heerlik melkterte gebak. Op Vrydag 27 Maart, verkoop die dames heerlike vetkoek met maalvleis.
Die VLU se volgende Kongres word op 5 en 6 Mei te Weesgerus aangebied, en lede sal vermaak word met die teenwoordigheid van Adam Tas.
Die tak het ook nog drie van hul vyf gaste as volle lede bygekry en hulle verwelkom Magda Dreyer, Nellie Vosloo en Gerda Smit. ‘n Aandvergadering vir die werkendedames word vir 29 April in die Methodist kerk te Swartklip beplan. Hierdie vergadering begin vyf uur vir halfses teen R50 per kaartjie, wat ,n eetdingetjie en aktiwiteit insluit. Almal baie welkom. Die tak se volgende vergadering is 16 April te Thabazimbi by Bosveld oord. Hoop om al die ou lede van Thabazimbi tak sowel as gaste daar te sien.
Vir verdere inligting, skakel hul skakelbeampte René Laas by 073 4299 411.

VLU Noord se topbestuur het die Bosveldstreekskonferensie op Ellisras bygewoon (vlnr): Naomi Phillipsen (Streeksvoorsitter Koraal), Lynette Behr (Gasspreker), Leanda le Cornu (VLU Noord president), Annetjie Dreyer (Streeksvoorsitter Bosveld) en Monica Human (Streeksvoorsitter Soetdoring).
VLU Noord se topbestuur het die Bosveldstreekskonferensie op Ellisras bygewoon (vlnr): Naomi Phillipsen (Streeksvoorsitter Koraal), Lynette Behr (Gasspreker), Leanda le Cornu (VLU Noord president), Annetjie Dreyer (Streeksvoorsitter Bosveld) en Monica Human (Streeksvoorsitter Soetdoring).