Nog ‘n Munisipale foefie vir werkskepping – Finale kennisgewings uitgereik voor rekeninge betaal baar is

high_energy_bills_2-300x270
THABAZIMBI – Dat die Thabazimbi Munisipaliteit onbevoeg is weet elke inwoner. Die vlak van onbevoegdheid is besig om vinnig te styg met die aanstelling van ‘n privaat kontrakteur om finale kennisgewings vir uitstaande munisipale rekenings persoonlik met die hand af te lewer nog voor die rekening betaalbaar is.
Hierdie is die werklikheid waarmee Kwêvoël te doen gehad het.
‘n Bode het die aanmaning om Februarie se rekening te betaal, wat reeds betaal is en sodanig op die Maart staat aangedui is, te betaal alhoewel Maart maand se rekening nog nie betaalbaar was nie.
Nadat hy daarop gewys is het hy ook gemeld dat hy R6 ontvang vir elkeen van hierdie kennisgewings, al is dit nie van toepassing op die huidige stadium nie. Hy het gesê dat hy vir ‘n privaat kontrakteur werk en daar is geen kommunikasie tussen hom en enige munisipale amptenaar nie.
Die volgende maand se rekening was betaalbaar op 16 Maart 2015. Die vorige maand se afbetaling is nie aangetoon op die spesifieke staat nie as gevolg van onbevoegde munisipale werkers wat blykbaar nie weet hoe om betalings teen rekenings te pos nie. Alle navrae om dit reg te stel het geen reaksie vanaf die munisipaliteit uitgelok nie. Dieselfde dag is ‘n Finale Kennisgewing gedateer 16 Maart 2015 by Moredou Drukkers se kantoor afgelewer deur dieselfde bode wat die vorige kennisgewing afgelewer het, en vergesel is deur ‘n medewerker wat die kragtoevoer na Moredou Drukkers summier wou afsny.
Hy kon geen rede verskaf hoekom hulle die krag wou afsny op dieselfde dag as wat dit betaalbaar was nie.
Hy het ook laat blyk dat die kontrakteur ontvang R120 vir elke kragtoevoer wat afgesny word.
Die bode het telefonies op Moredou Drukkers se telefoon met Victoria wat by die munisipaliteit werk gepraat , wat toe aan hulle verduidelik het dat dit wel ‘n fout vanaf die munisipaliteit was en dat die rekening wel betaal is en dat hulle nie die krag moet afsluit nie.
Daar is duidelik ‘n groot kommunikasie probleem tussen die kontrakteur en die munisipaliteit aangesien ‘n verteenwoordiger van die DA aangedui het dat gebruikers sewe dae grasie kry om hul rekening te betaal nadat die kennisgewing aan hulle bedien is.