Derde plek vir Kwêvoël se Vriendin-bylaag by LiN Media Toekenningsfunksie

Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël, ontvang die toekenning vir derdeplek in die afdeling ”Beste bylae” by *Hilke Steenkamp, joernalistieke dosent verbonde aan TUT. * Hilke Steenkamp is a print and design lecturer at TUT. She has been part of the TUT academic community for the past six years, first at the Department of Applied Languages and now at journalism. In addition she has acted as a guest lecturer at the University of Pretoria and Rosebank College.  She has recently completed her PhD in Communication Management which will be conferred later in 2015. Her research focuses on social network sites, reputation management and ethics as well as corporate social responsibility.
Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël, ontvang die toekenning vir derdeplek in die afdeling ”Beste bylae” by *Hilke Steenkamp, joernalistieke dosent verbonde aan TUT.
* Hilke Steenkamp is a print and design lecturer at TUT. She has been part of the TUT academic community for the past six years, first at the Department of Applied Languages and now at journalism. In addition she has acted as a guest lecturer at the University of Pretoria and Rosebank College. She has recently completed her PhD in Communication Management which will be conferred later in 2015. Her research focuses on social network sites, reputation management and ethics as well as corporate social responsibility.

MODIMOLLE – LiN Media, waarvan Kwêvoël lid is, het hulle jaarlikse toekenningsfunksie vir publikasies binne hierdie groep, Saterdagmiddag by die Koko Creek Gholflandgoed op Modimolle aangebied.
Tydens hierdie geleentheid het Kwêvoël se maandelikse byvoegsel van 2014 “Vriendin” die derdeplek behaal vir byvoegsels in die onderskeie LiN Media koerante.
LiN Media verteenwoordig ses uitgewers in Limpopo Provinsie wat ‘n totaal van nege publikasies binne die groep uitgee. Hierdie koerante sluit ondermeer in Kwêvoël van Thabazimbi in die heel Suid-Weste, Die Pos op Bela Bela, Noordelike nuus wat nuusdekking in Lephalale en Potgietersrus (Mokopane) en in die verre noorde, Bulletin van Tzaneen en die Zoutpansberger van Louis Trichardt.
Sover “Vriendin” aan betref, was die beoordelaars se kommentaar rakende die redaksionele inhoud baie positief. Van die punte wat hulle genoem het is die lys telefoonnommers van huidige en vorige adverteerders, (“Werd om te weet”). Verder het hulle ook genoem dat die gebruik van ‘n roman is ‘n goeie idee en neem die plek van ‘n gereelde rubriek in. Estetika, sover dit “Graphics and aesthetics” aanbetref was die beoordelaars beïndruk met die voorblaaie. “The teasers on the front pages were also presented very professionally.” Verder het hulle genoem dat die lettertipes en lettergroottes van opskrifte goed afgewissel.
Alhoewel Kwêvoël onder die genomineerdes was in die afdeling van beste koerant, het dit nie een van die drie-top posisies behaal nie. Die beoordelaars was in elk geval baie positief in hulle kommentaar van: “The Kwêvoël exhibited good community involvement and fulfils its purpose to inform, educate and entertain its readers.”
Beoordeling van die bylaes en koerant van die jaar is gedoen deur Hilke Steenkamp van die Tswane Unstituut van Tegnologie (TUT) in Pretoria.