Gereformeerde Kerk

Op Sondag 8 Februarie 2015 het vier katkisante van die Gereformeerde Kerk Thabazimbi, belydenis van geloof afgelê. Op die foto staan hul vlnr: Frans Maila, Dirk Coetzee, Ds. Neville Boy, Carina du Preez en Joliene van Dyk.
Op Sondag 8 Februarie 2015 het vier katkisante van die Gereformeerde Kerk Thabazimbi, belydenis van geloof afgelê. Op die foto staan hul vlnr: Frans Maila, Dirk Coetzee, Ds. Neville Boy, Carina du Preez en Joliene van Dyk.