‘Nuwe’ Thabazimbi Fees/The ‘New’ Thabazimbi Festival

Die bestuur van die Thabazimbi Toerisme Assosiasie en die Thabazimbi Sakekamer wil die gemeenskap hiermee in kennis stel dat die ‘Nuwe’ Thabazimbi Fees wat verlede week deur sosiale- en druk media bekendgestel is, NIE hierdie jaar gaan plaasvind nie.
Ons herken dat die dorpkalender nie voorsiening gemaak het vir ‘n ‘nuwe’ fees nie en dat dit eerder gepas sou wees om alle belangegroepe vroegtydig te verwittig van planne om so ‘n fees vir die dorp te reël.
Die Thabazimbi Toerisme Assosiasie en die Thabazimbi Sakekamer bly van mening dat ‘n ‘nuwe’ fees ‘n belangrike rol kan speel om Thabazimbi as toeristebestemming te bemark. Ons sal ons bly beywer om Thabazimbi tot voordeel van die hele gemeenskap te bemark.
Ons spreek ook ons dank uit aan soveel Thabazimbiërs wat reeds hul steun vir so inisiatief bekend gemaak het, en ons glo met die nodige beplanning en kommunikasie kan ‘n ‘nuwe’ fees wel ‘n toekomstige werklikheid vir ons pragtige dorpie word.

The management of the Thabazimbi Tourism Association and the Thabazimbi Business Chamber would hereby like to inform the community that the ‘new’ Thabazimbi Festival that was introduced through social- and print media last week, will NOT happen this year.
We recognize that the town calendar did not provide for a ‘new’ festival and that it would have been more appropriate to inform all relevant stakeholders in advance of plans to put together such a festival.
The Thabazimbi Tourism Association and the Thabazimbi Business Chamber remain of the opinion that a ‘new’ festival van plays an important role in the marketing of Thabazimbi as a tourist destination. We all continue to strive to market Thabazimbi to the benefit of the entire community.
We also express our gratitude to the many Thabazimbians who have already announced their support for such an initiative and we believe that with proper planning and communication a ‘new’ festival may be a future reality for our beautiful town.