Huweliksbevestiging

Hiermee word bevestig WP Botha en Chantelle Griffin is die 3/01/2015 in die huwelik bevestig deur Dominee de la Guerre NG Kerk te Koedoeskop. Hulle ouers Gerhard en Hannelie Botha en Gideon en Sjarmain van Greune bid hulle 'n geseende huwelik toe. Hulle is tans in Koedoeskop gevestig.
Hiermee word bevestig WP Botha en Chantelle Griffin is die 3/01/2015 in die huwelik bevestig deur Dominee de la Guerre NG Kerk te Koedoeskop. Hulle ouers Gerhard en Hannelie Botha en Gideon en Sjarmain van Greune bid hulle ‘n geseende huwelik toe. Hulle is tans in Koedoeskop gevestig.