Wykskomitee Stigtingsvergadering vir Thabazimbi en Rooiberg

THABAZIMBI – ‘n Noodsaaklike element in die bevordering van plaaslike demokrasie is die uitbreiding van die openbare deelname in munisipale bestuur. Die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture (Wet No. 117 van 1998), maak voorsiening vir die vestiging van wykskomitees.
Sulke wykskomitees is strukture wat geskep is om die demokraties verkose verteenwoordiger van ‘n wyk (‘n raadslid) te help om sy of haar mandaat uit te voer. Lede van die wykskomitee is gemeenskapslede wat die gemeenskap verteenwoordig en hulle is deel van ‘n groep mense wat belange het binne die gemeenskap en die wyk.
Wykskomitees kan ‘n kritiese rol speel:
• Die voorbereiding, implementering en hersiening van die Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning (GOB’s);
• Die vestiging, implementering en hersiening van ‘n munisipaliteit se prestasie bestuurstelsel;
• monitering en hersiening van ‘n munisipaliteit se prestasie;
• Voorbereiding van ‘n munisipaliteit se begroting;
• Besluite oor die voorsiening van munisipale dienste, en
• Kommunikasie en die verspreiding van inligting.
Sakelui, prokureurs, gemeenskapsleiers, die Voorsittersforum en Inwonersvereniging word o.a. genooi om deel uit te maak van die wykskomitee. Portefeuljes wat deel uitmaak van die wykskomitee is Kerke, Gesondheid, gestremdheid en welsyn, Veiligheid en sekuriteit, Onderwys, Myne, Landbou, Besighede, Dienslewering en gemeenskapsdienste, Toerisme en Jeug en sport.
Alle belangstellende inwoners wat woonagtig is in Wyk 2, word uitgenooi na die vergadering. Die wykskomiteestigting vind plaas op Maandag 9 Februarie 2015 om 18:00 te Thabazimbi Skouterrein. Vir meer navrae kontak rdl. Paul Scruton by 073 116 2427.