VLU strewe Kersfeeswense

51-VLU streweSo spoed 2014 na die einde, kan nie glo ons begin al weer met die feesseisoen nie. Namens al die dames van Strewe VLU ,wil ons vir elke persoon net vrede toewens in hierdie tyd. Christus het gekom om alles te verander..vrede onder mekaar…omgee vir mekaar…liefde vir mekaar!! Mag dit so wees hierdie feestyd. Mag elkeen geborge voel in sy/haar familie-,vriendkring. ‘n Geseënde Christusfees.